1988:

3x7=21 Cercles

Imatges: Jaume Falconer

Textos: Esther Llompart