Contacta'ns Foros Publicitat i subscripcions Butlleta d'inscripció

PER ENVIAR LA BUTLLETA (imprimir i retallar)

Per fax: 971 844 384

Per correu ordinari: Es Grall, carrer Mossén Galmés, 27 - 07530 Sant Llorenç des Cardassar.

O n'hi ha prou en remetre només les dades al telèfon: Miquel Jordi Girart  610 881 530 , o per email a esgrall@esgrall.com

ES GRALL sa revista des xeremiers