PROJECTE TOQUICANT

Col·legi Públic es Puig de Lloseta


Maria Celia Massara.


Durant el passat curs 2000-2001 ens vàrem proposar dur a terme el projecte d'enregistrar un CD amb cançons, danses i contes treballats dins l'aula de música. El resultat ha estat TOQUICANT.


Per a què i perquè sorgeix la idea?

Un dels principals motius era donar a conèixer als pares a les mares i a totes les persones que pertanyen al nucli social de l'alumnat, el que es fa dins l'aula de música específicament els productes musicals que s'hi congrien i on cada integrant del grup té una funció, un rol, un protagonisme. Aquests petits èxits molt poques vegades surten de la classe i sovint ens queda la trista sensació de no poder mostrar-los, i no com un resultat personal, com mestra, sinó com una activitat que fan ells i elles, tots, units en un producte comú i, a més a més, en un producte artístic.
Si bé a l'escola s'organitzen mostres musicals intercicles i internivells, i festes com poden ser Nadal, dia de la Música, festivals etc., ens queda clar que hi ha molt gent que per motius de feina o personals, mai no pot anar a veure ni a escoltar un concert del seu fill o filla, i tan sols en rep un petit comentari, com si d'una fantasia es tractàs.

Un altre motiu, més pedagògic, ha estat el de proporcionar a l'alumnat noves experiències i amb això aprenentatges verdaderament significatius com pot ser comprendre la importància del silenci, de la necessitat d'escoltar a l'hora de tocar i cantar tots plegats, d'emetre correctament la veu, de respectar un matís assenyalat, de tenir cura en els atacs i acabaments de les frases, de pronunciar correctament les paraules, etc. i més etc. L'alumnat ha pogut experimentar aquests i més conceptes i idees durant els assaigs i l'enregistrament, ha estat el més crític amb la seva feina, ha viscut dia a dia els progressos, ha après el que significa una feina de grup i, sobretot, com la pròpia actitud modifica el resultat final.
D'altra banda ha pogut veure de més a prop alguns dels elements indispensables per realitzar una gravació: micròfons, taula de mescles, etc.

La idea d'elaborar un material didàctic tant per al nostre centre com per a altres, també ens semblava vàlida. Recollir en un suport durador el material musical més interessant produït a la nostra escola, suposava un repte molt motivador.

Per això, volíem acompanyar el CD amb un llibre on s'inclourien els continguts treballats, les orientacions didàctiques pertinents, algunes tècniques de percussió, les partitures de les cançons i fins i tot fotografies d'assajos i gravacions de tots els grups participants en el projecte.

A més de representar un bon record, l'alumnat tendria en les seves mans no només el CD de TOQUICANT, sinó també les lletres i les partitures senceres de totes les cançons interpretades.


Com ho hem fet per aconseguir-ho?

Aquests tipus de projectes necessiten de la col·laboració de tots els membres del centre i de tota la comunitat educativa en general. Per tant, la coordinació ha estat imprescindible.
Així, mentre uns cercaven pressuposts a diferents editorials, altres es varen dedicar a trobar subvencions d'entitats del poble i a Palma. Un altre grup s'ocupava de localitzar un tècnic de so que pogués fer les gravacions i a més que comptàs amb un equip idoni, un mestre del centre va il·lustrar el llibre i la portada del CD i una mestra va corregir els textos.

D'aquest moviment, i en definitiva de l'esforç dels nins i de les nines, neix TOQUICANT