-Un pare ha fet les gravacions amb l'equip de so que l'Ajuntament ens ha facilitat;
-Una aula de l'escola ha servit de sala de gravacions;
-Els assaigs s'han fet dins l'horari establert per a l'àrea de música: dues classes setmanals per nivell;
-Les sessions de gravacions (entorn d'una hora) s'han realitzat generalment fora de l'horari escolar i quasi sempre abans de la jornada del capvespre, amb l'objectiu de no interrompre les activitas extraescolars de l'alumnat. De 5 o 6 mostres que s'aconseguien enregistrar, es triava la més bona que passava a formar part de TOQUICANT;
-La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, entusiasmada amb el projecte, ha editat els llibres i farà la distribució del material a les escoles;
-L'Ajuntament de Lloseta, Fundació La Caixa i l'escola, conjuntament amb l'AMPA, s`han encarregat de les despeses dels cedés, reproduïts i editats per la fundació ACA de Búger que presideix Antoni Caimari, als quals també agraïm la col·laboració;
-L'alumnat ha posat la veu i la il·lusió i ha contagiat tothom amb el seu entusiasme... Tant, que el professorat no s'ha volgut perdre l'experiència de gravar, també, una cançó.


Com s'ha triat el repertori?

Tots els temes escollits es treballen dins la classe com una activitat més dins de la programació d'aula. Generalment cada nivell prepara el mateix tema amb petites modificacions, aprofitant les aportacions que fan els nins i les nines i les característiques generals de cada grup. A l'hora d'elegir quina cançó enregistraria 5è A o 5è B, per exemple, s'han tingut en compte les seves preferències i els resultats assolits en les interpretacions.
D'altra banda volíem enregistrar un CD variat i que representàs tant com fos possible el que es treballa en el 3r cicle de primària i 1r cicle d'ESO en l'àrea de Educació Musical. Així mateix, es faria servir per al taller de dansa que s'imparteix a la nostra escola, com ambientació musical de qualsevol festa, com audició, etc.


A TOQUICANT trobareu nadales, cançons i danses de les Illes Balears, cançons d'altres països, una cançó de bressol, una peça clàssica, una rondalla sonoritzada, etc.
Entre tots i totes, al voltant de 180 alumnes i bona part del professorat, hem aconseguit enregistrar 17 temes:

Folklore de les Illes Balears
Bolero de Sant Pere
L'amo de Son Carabassa
Jota Pagesa
Ses Boleres

Nadales
Nit de Nadal
Quan arriba Nadal
El dimoni escuat

Música popular
Ferreiro
Dansa de la primavera
An es Vedrà vaig 'nar
Se fuerza la máquina

I a més...
Rumors
Noninó
Polirítmies tímbriques
Minué
La mosqueta
El cel cau


Quins objectius i continguts s'han treballat en el procés d'ensenyament-aprenentatge?

Fonamentalment gaudir de fer música. A més, entendre i respectar aquest procés; expressa-se i millorar cada vegada no com un fet competitiu en front a altres grups, sinó cap a un mateix, a la qualitat del producte que es vol aconseguir; fer entendre que quanta més entrega i compromís, millors són els resultats finals.
Alguns dels continguts conceptuals són: polirítmia; polifonia; tècniques per a instruments de percussió i flautes; objectes sonors i renous corporals com a part d'una obra musical; sonorització de contes; folklore de les Illes Balears; cançons i instruments d'altres pobles del món; etc.