Fauna a Mallorca >>
Voltor negre a la Fundació per a la Conservació del Voltor Negre. Dos d`ells estan en gàbies perquè no poden volar i s`utilitzen per a reproduir i per a educació ambiental. Altres van a enviar-se a França on s`està reintroduint l`espècie després de la seva desaparició. 260 cm. d`envergadura. Pes de 6 a 8 Kg. Longitud del cos 99-107 cm.
  Voltor negre a la Fundació per a la Conservació del Voltor Negre. Dos d`ells estan en gàbies perquè no poden volar i s`utilitzen per a reproduir i per a educació ambiental. Altres van a enviar-se a França on s`està reintroduint l`espècie després de la seva desaparició. 260 cm. d`envergadura. Pes de 6 a 8 Kg. Longitud del cos 99-107 cm.