Esperança Albertí Llull

Col·legi Sant Salvador (Artà)

3º de ESO - Curso 2004/2005