Bartomeu Rosselló

Col·legi Ramón Llull (Santa Maria del Camí)

3º de ESO - Curso 2002/2003