Comissió Executiva de UIA
     
 
La composició de l'actual comissió Executiva de UIA és la següent

PRESIDENTA: Margalida Tous

SECRETÀRIA GENERAL: Francisca Piris
VOCALS:
Antònia M Canet