notícies anteriors

tornar a novetats
   

Independents d'Artà planteja 12 preguntes al plenari que qüestionen i demanen aclariment sobre les darreres actuacions del Batle i l'Equip de Govern

El proper dissabte dia 11 de desembre a les 21:30 Independents d'Artà celebrarà el seus primers 25 anys d'existència amb un sopar de militants i simpatitzants al restaurant s'Era de Pula.

La protecció garantida pel PORN seguirà vigent a Artà gràcies a la pressió i el vot dels Independents. El batle i els regidors d'UM manifestaren estar en contra de la protecció a la comissió informativa, la qual cosa demostra l'escasa cohesió de l'equip de govern i la incoherència d'EU-Verds i PSOE en mantenir a l'alcaldia un batle clarament defensor de l'especulació urbanística.Finalment al plenari sols el PP va oposar-se a la vigència de la protecció.

La postura de UIA sobre El Molí d'en Regalat és que l'informe del Consell Insular de Mallorca obre la possibilitat que no sigui considerada urbana. I que mentre existesqui aquesta possibilitat l'ajuntament no ha d'aprovar cap tipus de projecte ni permetre cap construcció.

 

Independents d’Artà denuncia la discriminació a la que ha estat sotmés el nostre municipi amb les subvencions a projectes de desestacionalització turística i exigeix a l’equip de govern municipal que prengui les mesures necessaries perque el Govern rectifiqui la seva decissió.

Independents considera que l’acomiadament de l’arquitecte municipal d’Artà és la materialització d’una venjança personal del regidor d’Esquerra Unida Julen Adrian.

L’equip de govern encapçalat per UM ha donat una altra clara mostra de irresponsabilitat i mala gestió en aplicar una pujada del 10 % a les quotes de la residencia de persones majors.
   
El Consell Escolar Municipal es revolta contra l'actitut irresponsable del Regidor d'Educació Julen Adrian
El tinent de Batle Josep Silva amenaça la Revista Bellpuig de llevar-li les subvencions per les crítiques a la desfilada d'autoritats de la Fira
El Batle no accepta les crítiques de Bellpuig a la desfilada d'autoritats de la Fira i ataca furiosament la revista en una carta als mitjans de comunicació

UIA considera indigna la foto de familia de l'equip de govern entregant les claus de Betlem. Fer d'aquest esdeveniment un motiu de celebració suposa una befa al poble.

 

La retirada dels disuasors de velocitat situats a les proximitats de les escoles i altres indrets de frecuent pas, posen en perill els nins i els vianants en general. Independents denuncia la situació i reclama que es reinstalin com indica el pla de seguretat vial d'Artà

 

El pressupost que presenta l'equip de govern serà refusat pels Independents, perque el retràs en presentar-lo ha fet perdre 70.000 € al poble d'Artà

 

Independents denuncia l'abandonament en que es troba la Cova prehistorica del Turó del Molí i demana a l'equip de govern que es preocupi de la seva conservació.

 

Els veinats de la Colònia de Sant Pere indignats davant les molèsties pel fet que el batle no fa complir la suspensió d'obres decretada durant l'estiu. Independents exigeix que es faci cumplir la legalitat a tothom de forma immediata.

 

El Consell de Mallorca, governat per UM, vol retallar de 78.000 a 24.000 € la subvenció concedida per les obres del Carrer Ciutat, davant la pasivitat de l'Equip de Govern, encapçalat per Rafel Gili

El nou delegat de la Colònia de Sant Pere sols resideix durant tres mesos a la població.

 

UIA demana informació al Batle sobre les converses mantingudes amb els propietaris del Molí d'en Regalat i a l'hora llitigants de les Cases de Betlem

 

El batle substitueix el tradicional discurs de l'acte inaugural de les festes de Sant Salvador i deixa la plaça freda amb una intervencio poc adecuada.

 

Faltes d'ortografia a la presentacó del Batle al programa de les festes de Sant Salvador
   

Primera assemblea dels Independents com oposició, dia 29 de juliol

 

Margalida Tous formulà al ple de 30 de juliol 53 preguntes al batle que qüestionen les seves primeres setmanes de gestió

 

Una esmena dels Independents permetrà un important estalvi en el finançament del camp de Ses Pesqueres

 

UIA denuncia la pasivitat de l'equip de govern davant la destrossa ecològica i agrícola provocada per la campanya de neteja dels torrents.

ampliar

 

El primer tinent de batle Josep Silva, malgrat tenir dedicació exclusiva, no assisteix a totes les comissions informatives

 

Julen Adrian de EU-Verds, cobrarà 6.000 € més cada any del que cobrava Elvira Piris per la mateixa regiduria

 

Primera executiva dels Independents després de la renúncia a l'Alcaldia

 

 

La proposta d'organització municipal del nou equip de govern costarà als contribuents 70.000 € més cada any del que costava l'equip encapçalat pels Independents

 

El regidor Moll, de UM, va fer esperar més de mitja hora els membres de la Comissió d'Hisenda que presideix arguïnt que "era a la platja"
   
tornar a novetats