arxiu fotogràfic
Rebuig al greuge comparatiu que ha patit Artà en les ajudes a la desestacionalitat turística
 

Els regidors de l’Ajuntament d’Artà en representació d’Unió Independents d’Artà presenten a la consideració del Plenari la següent MOCIÓ el rebuig al greuge comparatiu que ha patit Artà en les ajudes a la desestacionalitat turística de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Conselleria de Turisme va treure una línia d’ajuts a la desestacionalitat que anava adreçada a tots el municipis balears per un import en un primer moment de 60 milions d’euros.
Atès que l’Ajuntament d’Artà va preparar una proposta que incloïa uns itineraris culturals i esportius que, efectivament, havien d’ajudar a la desestacionalitat. Cal dir que, en el projecte, es proposava la posada en marxa del Museu d’Artà –un dels museus més importants de totes les Illes- i unes rutes esportives, a cavall a peu o en bicicleta que creuerien tot el parc natural de Llevant. Recordam que, ara per ara, el Museu d’Artà no pot obrir-se perquè no compleix la normativa d’accessibilitat arquitectònica i perquè precisa d’un impuls econòmic.
Atès que, amb la minva del Parc Natural de Llevant a les finques públiques s’ha perdut un gran potencial econòmic per al municipi d’Artà.
Atès que el municipi d’Artà, fins ara, ha apostat per un turisme allunyat de l’anomenat de platja i espardenya i, per tant, per a la desestacionalitat.
Atès que, amb l’obertura del museu, la remodelació de Ses Païsses i els itineraris per la muntanya es preveia un turisme de tot l’any i de qualitat, que podia ajudar a desenvolupar la indústria i el sector de serveis artanencs.
Atès que el projecte presentat per l’Ajuntament d’Artà no era exagerat ja que el seu munt total era de 908.000 €.
Atès que en el Consell de Govern de dia 5 de novembre va aprovar la partida multimilionària de 88,6 milions d’€.
Atès que, a Artà, només li’n van donar 164.797 € dels 908.000 € sol·licitats, la qual cosa fa que sigui menys d’un 18,15 per cent del total, el segon percentatge més baix de tots els atorgats.

Atès que es finançaran projectes que res no tenen a veure amb la desestacionalitat (ho ha admès el mateix conseller de Turisme), com ara per posar un exemple gràfic, el de Marratxí, que ha obtingut tres milions d’euros per a l’adequació del Camp de futbol de Can Gaspar, Son Caulelles i Sa Nova Cabana.
Atès que mirant la llista de subvencions, sembla que la repartidora de Turisme ha beneficiat els municipis que són del PP. (Les ajudes de Calvià, Campos, Capdepera, Llucmajor, Manacor, Muro –per la rehabilitació de carrers i espais públics del centre antic-, Santanyí –segona fase poliesportiu de Cala d’Or-, Sóller i Son Servera arriben als tres milions d’euros a cada municipi).
Atès que en l’ordre d’ajudes es prohibia adquirir infraestructures i veient el diari d’avui, 24 de novembre de 2004, veim que hi ha pobles que sí adquiriran infraestructures, com ara Lloret.
Atès que s’ha produit un greuge comparatiu del qual Artà n’ha estat clarament perjudicat.


Per tot això presentam les següents,


PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


1. Que la Conselleria de Turisme revisi aquestes la línia d’aquestes ajudes eliminant els greuges comparatius aportant-hi més doblers, ja que no es tracta de frustrar les expectatives de cada un dels municipis.

2. Que l’Ajuntament d’Artà emprengui les accions legals pertinents contra aquesta resolució del Consell de Govern de 5 de novembre de 2004.
3. Enviar aquest al Molt honorable senyor Jaume Matas, president del Govern i a l’honorable senyor Juan Flaquer, conseller de Turisme.

Artà, 24 de novembre de 2004.