arxiu fotogràfic
 

Descontrol urbanístic i manca de vigilància

Des de l’acomiadament improcedent de l’arquitecte Mateu Carrió la gestió urbanística del municipi no ha fet més que empitjorà: la nova tècnica sembla que actua amb inseguretat i evita fer informes compromesos, entre els polítics de l’equip de govern no hi ha criteris clars i consensuats a l’hora de prendre decisions si aquestes són impopulars. Per altre part, la redacció i aprovació de les normes de planejament està aturada sense que l’equip de govern trobi ningú que les vulgui acabar. Mentrestant, les infraccions urbanístiques dins i fora del nucli urbà proliferen i sembla que hi ha impunitat per qui les fa, ja que tampoc no s’han marcat directrius ni s’està controlant la tasca d’inspecció ni de vigilància per part del regidor en qüestió, Josep Silva. A més a més, tenim notícies que el Batle dóna permissos verbals, i el regidor d’EU-EV, que durant quatre anys a la oposició denunciava a tort i a dret, ara que te responsabilitats de govern calla i deixa fer.


Els comptes no surten... i el pressuposts sense aprovar

Ja està bé d’excuses! Si el primer any d’aquest mandat se va perdre perquè la majoria de l’oposició no feia ni deixava fer a la minoria de l’equip de govern, ara ja duim un segon any perdut i, allò que és més important, amb molts de doblers perduts! La renegociació dels crèdits municipals se va fer tard i implicà la pèrdua de 30 milions de pessetes; quan es fa la renegociació es queden curts i resulta insuficient; els cobraments per via executiva no s’executen ni se n’instrueixen de nous; no s’ha regulat adequadament la despesa corrent; etc. etc. I d’aquesta caòtica situació econòmica ens donen un pic i un altre la culpa als Independents d’Artà (encara no fa gaire ens imputaven un error comptable de 550.000 euros de l’any 2001). Davant tantes acusacions i excuses sembla que s’hi amaga una greu incompetència per part de l’actual regidor d’Hisenda, Miquel Sebastià Moll, que ni totsol, ni amb els experts del CIM –d’UM- ni amb l’anterior regidor del ram, Josep Silva (que hauria de saber com estava la hisenda municipal i mostrar cara) saben aclarir la situació.
Davant aquesta situació els Independents començam a veure amb bons ulls la necessitat d’una auditoria externa a la Sala, si més no, perquè doni clarícies als actuals responsables municipals de com es pot aclarir aquesta situació.
Arran de tot això, i un cop més, una de les imposicions del regidor Julen Adrian al pacte, que els pressuposts anuals s’aprovassen abans del 31 de desembre, s’està incomplint cada dia que passa.


Ràdio Artà Municipal: un instrument d’UM

Des d’Unió d’Independents d’Artà volem manifestar la nostra discomformitat en la manera com s’instrumentalitza un mitja de comunicació públic, d’àmbit local, com és la ràdio municipal. Si aquesta entitat ha reforçat la seva vinculació amb la Sala a través d’un conveni que li suposa una subvenció de 600 euros mensuals, en aquest conveni no s’hi reflecteixen ni s’hi fixen criteris de pluralitat, neutralitat política ni transparència en les informacions i continguts que s’hi expressen. Fins i tot el seu coordinador pren part, de manera oberta i descarada, de les informacions i opinions que fan el batle i els seus regidors (sobretot els d’UM). Durant tots els anys que els Independents exerciem el govern municipal s’imposaren pautes ni criteris polítics a ningú, i molt menys en un mitjà que des de la nostra gestió aleshores crearem i potenciàrem amb l’ànim i la idea que fos obert, plural, transparent i assèptic davant tots els partits, ideologies i opinions. Sembla que això s’ha perdut i sembla, també, que des del Consell de Mallorca (en mans d’UM) també hi ha un clar tracta de favor.