arxiu fotogràfic

SOBRE LA MOCIÓ PER PROTEGIR LA ILLETA DEL MOLÍ D’EN REGALAT

 

Farem un poc d’història sobre aquest tema perquè sembla que la gent tengui molt poca memòria i no ens sembla que aquest sigui un joc entre blanques i negres, sinó que hi ha tota una gamma de grisos per recordar.

Dia 7 de juny, aquest grup de regidors va presentar una moció a un plenari extraordinari, que va prosperar. En aquesta moció es deia que:

1.- Precisament aquell dia acabava el termini de suspensió de llicències que va implicar l’aprovació inicial del PERI de Montferrutx, acordat pel Ple extraordinari de 22 d’abril de 2003.

2.- Que la passada legislatura el consistori de l’Ajuntament d’Artà va arribar a un principi d’acord amb l’anterior equip del Govern balear, segons el qual el Govern, en concret la Conselleria de Medi Ambient, adquiriria l’espai del Molí d’en Regalat a la propietat per fer-hi l’entrada natural per la mar del parc natural de Llevant.

3.- Que, per aquest motiu, i per donar temps a la Conselleria de Medi Ambient per aconseguir doblers per finançar el projecte, l’Ajuntament d’Artà va aprovar el Projecte especial de reforma interior de Montferrutx.

4.- Que el govern municipal que va sortir de les eleccions de 2003 havia, en repetides ocasions, expressat a destacats dirigents polítics del Govern la problemàtica que es viuria a la illeta del Molí d’en Regalat una vegada acabada la suspensió de llicències previstes en el PERI. En concret s’havia expressat Bartomeu Vicens, conseller del Territori del Consell de Mallorca; al conseller de Medi Ambient, Jaume Font, i al director de Turisme, Josep Aloy.

5.- Que aquestes peticions havien caigut, reiteradament, en un sac buit.
6.- Que, per aquest motiu, l’equip de Govern havia dut a plenari un conveni que no va prosperar.

Tot això ho feia, aquell equip de govern, des del convenciment absolut que els de la Illeta del Molí d’En Regalat eren, i són, terrenys urbans, però esperant un miracle perquè no s’urbanitzàs. Si els Independents no haguessin estat convençuts de preservar la illeta, faria estona que estaria urbanitzada i, segurament, amb un habitatge cada dos-cents metres. Vostè també deu estar absolutament convençut que són terrenys de naturalesa urbana perquè la seva intenció era la de fer-hi un hotel, als terrenys de l’illeta.

Però, només per fer la traveta i la guitza a aquell equip de govern en minoria, la majoria de l’oposició ens va fer demanar un informe al Consell de Mallorca i, nosaltres, efectivament, hi vàrem venir a bé pensant que era una maniobra dilatòria de la majoria de l’oposició. Cal recordar la postura que aleshores va mantenir UM, d’una acèrrima defensa ecologista, de defensa d’uns valor de color verd maragda. La guitza la s’han feta vostès mateixos.

El miracle que els Independents havíem esperat durant tant de temps no va venir en nom de Margalida Rosselló, ni en nom de Jaume Font i, molt manco, de Bartomeu Vicens. Ha arribat un pare Noël de nom Josep Antoni Giménez Serra que afirma, en contra d’allò que nosaltres sostenim, que la illeta va quedar desclassificada per les DOT, les Directrius d’Ordenació Territorial de data 18 d’abril de 1999... i com que el Consell és la màxima autoritat urbanística de Mallorca, nosaltres ho acatarem, perquè ens va molt bé.

Ara, i una altra vegada per rentar-se la cara, el regidor d’Esquerra Unida-els Verds, després de fer-se les pertinents fotografies per quedar ben retratat, no vol solucionar el problema que té amb els seus socis de govern. El problema, i ho hauria d’entendre el regidor d’Esquerra Unida-Els Verds, és amb els seus socis de govern, no amb els Independents. Després de que UM fes aquella defensa tan unànimement aplaudida les coses han canviat de verd maragda en blau, però no el blau de la mar, sinó el blau dels blaveros. Ara, a Unió Mallorquina, estan per urbanitzar la illeta. L’han pontejat, talment com una tereseta, com un homenet de bulto. Els seus socis de govern cerquen l’aquiescència del PP i això, senyor Adrian, perquè vostè ho permet. Quantes mocions més ens haurà de presentar, senyor Adrian, quants cadàvers més tindrà damunt les espatlles? Sabem, però, que s’estima molt més això que no que els Independents governin.


Artà, 28 de novembre de 2004.