arxiu fotogràfic

Sobre la moció del PORN de la Península de Llevant

 

Sobre la moció del PORN de la Península de Llevant


A la Comissió informativa d’Urbanisme de dimecres, dia 24 de novembre, els membres del consistori, vàrem veure que, dia 25 d’octubre, havia entrat al registre, perquè l’Ajuntament d’Artà ho havia sol·licitat, un Informe Jurídic sobre la vigència del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de la Península de Llevant signat per la cap de serveis jurídics de la Conselleria de Medi Ambient, Margalida Amengual Tormo.

Ara, el regidor d’Esquerra Unida-Els Verds ens presenta una proposta que, sota el títol “Moció per ajustar la revisió de les Normes Subsidiàries d’Artà al PORN de la Península de Llevant” té com a objectiu rentar-li la cara i fer veure que ell, encara que és a l’equip de govern, té les seves idees. Ho pot dir més fort, però no més clar, que el pacte té fractures.

Li votarem a favor, però primer farem algunes puntualitzacions:

Quan els regidors d’UIA érem membres de l’equip de govern, vàrem tenir coneixement que, a la Conselleria, i no sense enrenou, s’havia fet signar a algú, que no era el cap de serveis jurídics, un informe per l’estil d’aquest en què avui ens trobam a damunt la taula.

Els aleshores membres de l’equip de govern vàrem tenir una reunió amb els tècnics de l’Ajuntament i vàrem tenir molt clar que el PORN, a la Península de Llevant, era vigent perquè, entre d’altres coses, el Pla d’Ordenament de Recursos Naturals a la Península a Llevant diu, a l’article 6.1 que “El PORN té una vigència indefinida, i es pot revisar en qualsevol moment, previ informe de la Conselleria competent en matèria de medi ambient que motivi la revisió, per la qual cosa cal cumplir els mateixos tràmits que s’han observat per a la seva aprovació”, cosa que no s’havia fet. Sabíem també que la Conselleria pretenia espolsar-se de sobre el PORN amb la llei d’acompanyament dels pressuposts i també sabíem que hi podia haver PORN sense haver-hi parc, però no a la inversa. El mateix conseller va dir, en una reunió al Teatre d’Artà, que se’n faria un de nou, de PORN.

Vàrem arribar a un acord ben senzill: “El PORN és vigent, per a nosaltres. Si la Conselleria considera que no ho és, que ens interposi un contenciós que guanyarem”. Així de senzill, sense necessitat d’haver de dur mocions al Ple, simplement essent, els regidors d’Unió Independents d’Artà, un poc coherents amb la nostra manera de pensar i de fer. Una altra cosa són els regidors del PSOE que, per mantenir un sou, són així d’incoherents.

Hi ha hagut canvi de govern i se’ns plantegen alguns dubtes: Quantes mocions d’aquestes haurà de fer més el regidor d’EU-EV per intentar rentar-se les mans i la cara? Quantes vegades més consentirà ell i els membres del PSOE aquestes maniobres dels actuals companys de l’equip de govern? Sabíem que Esquerra Unida-Els Verds era un partit espanyolista, però: és aquest l’ecologisme que vol la gent d’Esquerra Unida-Els Verds? Un ecologisme de paraula. S’estima més aquest ecologisme que el d’abans? Li record que, en les seves mans, i en només quatre mesos, hi ha ja cadàvers, com ara el del PORN.

Faci’s fotos, senyor Adrian, ... que queda ben retratat.

Artà, 27 de novembre de 2004.