arxiu fotogràfic

Posicionament dels Independents com oposició

 

Si ara els Independents som a la oposició, és per voluntat pròpia. Passar a l’oposició, però, no ha estat el fruit improvisat d’una geniada, sinó un meditat darrer acte de responsabilitat com a governants, que hem decidit només després d’haver esgotat tots els recursos per poder mantenir un govern de progrés a l’ajuntament i de comprovar, reiteradament, que una majoria formada per PP, UM i EU-V bloquejava sistemàticament qualsevol intent de governar.

Ara des d’aquesta posició, nova per nosaltres, volem continuar la tasca de responsabilitat que hem mantingut durant els 25 anys que hem encapçalat el govern municipal. I és per això que volem adquirir davant tot el poble d’Artà una sèrie de compromisos com a oposició:

1. El que era la nostra ocupació quotidiana com a govern ara passa a ser la nostra preocupació, i ens comprometem des de l’oposició a preocupar-nos del que abans com a govern ens ocupàvem i a fer el possible perquè els que ara governen no descuidin en cap moment el que sabem que, dia a dia, ha de fer un ajuntament.

2. D’entrada ens preocupa molt que persones que quan estaven a la oposició s’han comportat de forma molt irresponsable, ara siguin els que duran el pes de la gestió municipal. Vetlarem i denunciarem qualsevol irresponsabilitat o qualsevol deixadesa i exigirem que la dedicació que teòricament han de tenir els membres de l’equip de govern sigui efectiva i doni resultats.

3. Ens preocuparem perquè es respectin els principis de igualtat, transparència, justicia i eficàcia, que garanteixen que cap ciutadà no sigui discriminat, i que considerem han de presidir qualsevol actuació pública. I paral·lelament a n’això, ens oposarem a qualsevol intent de instrumentar el poder de l’ajuntament per afavorir interessos personals o partidistes i a les polítiques clientelistes, de pa i circ, a les quals ens tenen acostumats els partits de la dreta mallorquina.

4. Analitzarem cada iniciativa de l’equip de govern des del punt de vista de la oportunitat i de la viabilitat i no tolerarem experiments o propostes forassenyades que puguin posar en perill el bon funcionament de institucions i serveis municipals, o que es desviïn dels principis de viabilitat, sostenibilitat i respecte al patrimoni natural i cultural que sempre han estat els eixos entorn als quals hem anat configurant un municipi del que estam orgullosos i que molts consideren modèlic.

5. Controlarem que Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, i l’administració de l’Estat compleixin els seus deures respecte al municipi d’Artà i que l’Ajuntament els hi exigeixi allò que ens pertoca, sense renunciar en cap cas a l’autonomia municipal per vetlar que les seves actuacions són respectuoses amb la voluntat del municipi.

6. Prendrem la iniciativa en tot allò que considerem que el govern municipal no actua en el moment que hauria d’actuar i com hauria d’actuar, i instarem a que es prenguin mesures o es duguin a terme accions per posar en marxa les nostres propostes.

7. Finalment, els nostres objectius seran, com sempre, el benestar del poble i dels seus habitants, la gestió clara, transparent i eficaç, l’eficiència dels serveis i la resposta a les necessitats de la ciutadania. Ara des de l’oposició sensata, reflexiva, tenaç i profitosa.

Restam oberts a tots els artanencs i artanenques, entitats i associacions, perquè ens facin arribar les seves inquietuds i les seves propostes per poder dur a terme una oposició, seriosa, ferma i responsable, però sobretot útil.

Unió d’Independents d’Artà
Juliol de 2004

DestacatsEns comprometem a fer el possible perquè els que ara governen no descuidin en cap moment el que sabem que, dia a dia, ha de fer un ajuntament.Ens oposarem a qualsevol intent d’instrumentalitzar el poder de l’ajuntament per afavorir interessos personals o partidistes, i a les polítiques clientelistes, de pa i circ, a les quals ens tenen acostumats els partits de la dreta mallorquina.No tolerarem experiments o propostes forassenyades que puguin posar en perill el bon funcionament de institucions i serveis municipals.Prendrem la iniciativa en tot allò que considerem que el govern municipal no actua en el moment que hauria d’actuar o com hauria d’actuar.Els nostres objectius seran, com sempre, el benestar del poble i dels seus habitants, la gestió clara, transparent i eficaç, l’eficiència dels serveis i la resposta a les necessitats de la ciutadania.