destrossa ecològica i agrícola provocada per la campanya de neteja dels torrents
     

Durant el mes de juliol s'ha dut a terme als torrents d'Artà una campanya de neteja que ha suposat la destrucció total de la zona humida que ja s'havia format al Torrent d'es Millac, gràcies a l'aportació continua de les aigües de la depuradora d'Artà.

La vegetació oferia protecció i hàbitat a una nombrosa fauna pròpia de les zones humides que ara ha estat arrasada totalment pels mètodes utilitzats en aquesta campanya, duta a terme per la Conselleria de Mediambient.

Era necessària la neteja dels llits dels torrents per evitar possibles inundacions però s'havia de fer amb uns criteris que permetessin garantir el manteniment de l'habitat de zona humida que suposen els torrents i la pervivència de les espècies animals.

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà havés pogut evitar la destrossa ecològica, vigilant els treballs i exigint a la Conselleria de Mediambient un tipus d'intervenció més respectuosa o la prèvia redacció d'un estudi d'impacte ambiental de les obres.

Al marge del dany ecològic també s'han produït nombroses destrosses de cultius dins finques particulars i sobre marges i parets.

 
Independents d'Artà demanarà que en el futur les intervencions de la conselleria de mediambient als torrents del municipi comptin amb una prèvia avaluació d'impacte ambiental.