independents d'artà

seccions

 

 

 

novetats

 
 

UIA considera indigna la foto de familia de l'equip de govern entregant les claus de Betlem. Fer d'aquest esdeveniment un motiu de celebració suposa una befa al poble.

 

La retirada dels disuasors de velocitat situats a les proximitats de les escoles i altres indrets de frecuent pas, posen en perill els nins i els vianants en general. Independents denuncia la situació i reclama que es reinstalin com indica el pla de seguretat vial d'Artà

 

El pressupost que presenta l'equip de govern serà refusat pels Independents, perque el retràs en presentar-lo ha fet perdre 70.000 € al poble d'Artà

 

 

Independents denuncia l'abandonament en que es troba la Cova prehistorica del Turó del Molí i demana a l'equip de govern que es preocupi de la seva conservació.

 

 

Els veinats de la Colònia de Sant Pere indignats davant les molèsties pel fet que el batle no fa complir la suspensió d'obres decretada durant l'estiu. Independents exigeix que es faci cumplir la legalitat a tothom de forma immediata.

 

 
El Consell de Mallorca, governat per UM, vol retallar de 78.000 a 24.000 € la subvenció concedida per les obres del Carrer Ciutat, davant la pasivitat de l'Equip de Govern, encapçalat per Rafel Gili  

El nou delegat de la Colònia de Sant Pere sols resideix durant tres mesos a la població.

   

UIA demana informació al Batle sobre les converses mantingudes amb els propietaris del Molí d'en Regalat i a l'hora llitigants de les Cases de Betlem

 

 

El batle substitueix el tradicional discurs de l'acte inaugural de les festes de Sant Salvador i deixa la plaça freda amb una intervencio poc adecuada.

 

 
Faltes d'ortografia a la presentacó del Batle al programa de les festes de Sant Salvador
 
   

Primera assemblea dels Independents com oposició, dia 29 de juliol

 

 
Margalida Tous formulà al ple de 30 de juliol 53 preguntes al batle que qüestionen les seves primeres setmanes de gestió
 

 

Una esmena dels Independents permetrà un important estalvi en el finançament del camp de Ses Pesqueres

 

 

UIA denuncia la pasivitat de l'equip de govern davant la destrossa ecològica i agrícola provocada per la campanya de neteja dels torrents.

ampliar

 

 

El primer tinent de batle Josep Silva, malgrat tenir dedicació exclusiva, no assisteix a totes les comissions informatives

 

 

Julen Adrian de EU-Verds, cobrarà 6.000 € més cada any del que cobrava Elvira Piris per la mateixa regiduria

 

 

Primera executiva dels Independents després de la renúncia a l'Alcaldia

 

 

 

La proposta d'organització municipal del nou equip de govern costarà als contribuents 70.000 € més cada any del que costava l'equip encapçalat pels Independents

 

 
El regidor Moll, de UM, va fer esperar més de mitja hora els membres de la Comissió d'Hisenda que presideix arguïnt que "era a la platja"