Programa 2003-2007
Serveis socials i assistencials
 


S. SOCIALS I ASSISTENCIALS. JOVENTUT. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. SANITAT.

Unió Independents d'Artà sempre ha considerat una àrea molt important dins la seva línia política tot el que fa referència als serveis socials i assistencials, i sempre hi ha apostat fort, ja que assegurar l'atenció a totes aquelles persones que ho necessiten és una manera d'assegurar la seva qualitat de vida del conjunt de tota la població.

Serveis assistencials

Davant l'estructura poblacional del nostre municipi, que mostra una població envellida, està clar que són uns dels serveis que més preocupacions genera, ja que les demandes són moltes i s'ha de trobar una manera d'atendre-les sense que això suposi un objectiu impossible.
A més, les demandes de les persones majors van canviant a mesura que la societat canvia, per això, seguint en la nostra línia de treball tenim la ferma intenció de potenciar una política social, assistencial i educativa per a les persones majors.

- Integrar tots els serveis, incloent-hi la residència i el centre de dia, de manera que funcionin el més coordinat possible i amb una fórmula de gestió pròpia i autònoma.
- Potenciar tots aquells serveis que faciliten a les persones majors poder quedar a casa seva i estar ben ateses: SAD, menjar a domicili, teleassistència.
- Posar en funcionament el nou centre de dia que podrà atendre a molts més usuaris que l'actual.
- Revisar el funcionament de la residència de manera que pugui agafar persones assistides.
- Posar en marxa una oferta formativa per a persones cuidadores de majors, ja siguin familiars o no.
- Posar en marxa una campanya d'informació dels serveis assistencials existents, de manera que asseguri que arriba a totes aquelles persones que els necessiten, ja siguin d'aquí, immigrants o estrangeres.
- Millorar l'oferta per a la dinamització de persones majors: cursos formatius, Universitat Oberta per a persones majors,...


Serveis socials

- Continuar eliminant barreres arquitectòniques a edificis públics i promoure l'eliminació als edificis particulars.
- Col·laborar en les iniciatives per a l'eliminació de la violència domèstica.
- Seguir col·laborant amb les distintes associacions que proporcionen atenció a persones amb malalties mentals: APROSCOM, Estel de Llevant.
- Seguir amb els programes d'atenció a joves en situació de risc: programa de prevenció i d'abordatge situacions de conflicte juvenil, programes d'absentisme, programes de medi obert, mediador familiar, taller de jardineria, escoles-taller.
- Estudiar les possibilitats que existeixen per a intentar solucionar la manca de vivenda o la dificultat per accedir-hi.
- Continuar amb els programes destinats a facilitar la integració de les persones nouvingudes al municipi, sobretot d'aquelles que es puguin trobar amb algun tipus de problemàtica social.
- Continuar amb els programes destinats a facilitar la integració de totes aquelles personers o col·lectius que estan en risc d'exclusió social.
- Potenciar i millorar el servei d'informació al ciutadà.
- Crear una borsa de voluntariat de persones majors, de manera que puguin dedicar part del seu temps a evitar que hi hagi persones que en trobin en situacions de soledat, a assessorar a joves al començament de la seva vida laboral, etc.

Treball i ocupació

- Consolidar un programa tan complet com és el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), posat en marxa fa poc i que abarca molt més del que suposava la borsa de feina.
- Potenciar la inserció laboral, sobretot de les dones, i els tallers d'ocupació.
- Potenciar la creació de cooperatives, després d'haver afavorit la creació de la de treballadores familiars, n'hi ha altres interessants com la d'artesania i la de personal de neteja.
- Afavorir la integració en el món laboral a les persones amb minusvalies o en risc d'exclusió social.

Joventut

- Consolidar en forma de convenis la col·laboració que ja s'ha començat a realitzar amb grups de joves del municipi.
- Fomentar les iniciatives que surten per a dinamitzar la població juvenil i/o infantil.
- Promoure la participació de manera activa dels joves en totes les activitats del municipi.
- Continuar donant l'oportunitat als joves de seguir itineraris formatius alternatius, com són les escoles-taller o els programes de garantia social.
- Posar en marxa una consulta per a adoslescents, que permeti als joves tenir un lloc on anar a rebre informació i consell referents a les problemàtiques que els afectin.
- Potenciar les possibilitats de realitzar activitats dins el medi natural, concretament en el Parc de Llevant.
- Posar en marxa un Centre Universitari, que permet tenir informació i fer algunes gestions relacionades amb la Universitat de les Illes Balears.
- Establir la figura del tècnic en joventut, per a que sigui el punt de referència en totes les qüestions relacionades amb joves.
- Fomentar la utilització del punt d'informació juvenil, per a que els joves l'utilitzin de manera habitual i els sigui útil.
- Estudiar les possibilitats de solucionar la dificultat per accedir a la compra d'un habitatge.
- Crear una borsa de voluntariat, que possibiliti als joves que ho desitgin participar en l'atenció als col·lectius amb algun tipus de necessitat o problemàtica.

Solidaritat i cooperació

- Continuar amb les aportacions annuals a programes específics destinats a cooperació internacional.
- Potenciar el funcionament de la comissió d'agermanament creada aquest any passat, intentant ampliar-la al màxim d'entitats ciutadanes possible, i afavorir la seva consolidació com a òrgan gestor de la cooperació internacional que es fa des de l'ajuntament i fomentar la sensibilització dels ciutadans cap al pobles del Sud.
- Continuar la col·laboració amb les ONGs i més concretament amb les d'Artà.


Sanitat

- Potenciar i coordinar les campanyes annuals de prevenció.
- Posar en marxa programes d'informació sobre problemàtiques socials: anorèxia, bulímia, drogodependències, prevenció embarassos i malalties de transmissió sexual.
- Recolzar fermament, juntament amb els pobles veinats com Capdepera, Son Servera i Sant Llorenç, la demanda d'una línia d'autobús amb l'Hospital de Manacor,.
- Seguir col·laborant amb la Sonrisa Mèdica, per a què puguin desenvolupar la seva tasca de manera habitual a l'Hospital de Manacor.
- Instar al Govern de les Illes Balears a que solucioni els problemes de funcionament de l'Hospital de Manacor.
- Posar en marxa un conveni amb el centre de salut per oferir una consulta per adolescents.

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Obres i serveis
Colònia de Sant Pere
Esports