Joan Miquel Torres Rigo
- Pàgina Personal -
Presentacio - Programari Lliure - Bulma - Aula Cultural - Teatre - Projectes - Aficions - Causes perdudes - Cites - Descàrregues - Enllaços - Currículum

La meva fotoData d'actualització: 24 de maig de 2005CURRICULUM

Joan Miquel Torres Rigo, natural de Palma de Mallorca, amb 26 anys d'edat. Permís de conduïr B-1. (Per a dades personals completes enviau-me un correu electrònic a l'adreça joanmi@bulma.net).

FORMACIÓ ACADÈMICA:

 • Títol de Tècnic Superior en Desenvolupament de Productes Electrònics.
 • Batxiller Tecnològic (branca Tècnic Industrial).
 • E.G.B. i R.E.M. (segon cicle d'ESO en fase experimental).

CURSOS I SEMINARIS:

 • Estudis universitaris no acabats de Telemàtica.
 • Assistència a seminari comercial (1 dia) d'Oracle 10g
 • Participació com a ponent (10h) al Curs d'instal·lació de xarxes amb Linux auspiciat per la Conselleria d'Educació i Cultura que s'impartí a l'Institut I.E.S. Pau Casesnoves d'Inca el darrer trimestre de 2002 adreçat al professorat de formació professional específica de la familia d'Informàtica
 • Col·laboració en diverses conferències de Programari Lliure organitzades l'associació BULMA:
 • Títol de Tècnic de Prevenció de Riscs Laborals Nivell Bàsic.

ALTRES CONEIXEMENTS:

 • Programació:
  • Coneixements i experiència en programació estructurada i programació orientada a objectes.
  • Experiència amb distints llenguatges de programació:
   • PHP: Molta.
   • Perl i Shellscript en Bash (Linux): Suficient.
   • Javascript: Suficient.
   • C i C++: Poca.
   • Python i Tcl/TK: Poca.
   • Pascal i Basic (Versions antigues per DOS): Suficient.
   • Assembler: 1 Pràctica en PDP-11 i molt poc en i386.
  • Disseny web: HTML i CSS.
 • Bases de Dades:
  • Cursada l'assignatura 'Bases de Dades a la UIB.
  • Experiència amb MySQL i PostgreSQL.
  • Disseny i implementació d'un aplicatiu web (PHP) per a la representació de models Entitat-Relació i la seva conversió a model relacional.
 • Administració de sistemess:
  • Experiència administrant servidors Linux en arquitectures intel i PPC.
   • Serveïs: Correu (Exim), Web (Apache, PHP), Caché dns (pdnsd), DHCP (dhcpd), Compartició de fitxers (Samba), Control de versions (Subversion i CVS), Bases de Dades (PostgreSQL, MySQL y Oracle).
  • MS-DOS, Windows 9x, NT, 2000 i succedanis
 • Diversos articles tècnics: (http://breu.bulma.net/?l2998 ) sobre temes relacionats amb Linux, PHP, CSS...
 • Altres habilitats:
  • Nocions de retoc fotogràfic amb Gimp.
  • Experiència en programació d'autòmats (PLCs) en llenguatge de contactes i Grafcet. (Concretament el TSX.17)
  • Curs d'audiovisuals.
  • Diploma per Curs de Teatre.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

 • 16/06/2004 fins a la data: Programador a l'empresa ST1010.
 • 15/06/1999 - 15/06/2004: Tècnic informàtic a Distribuciones Universal Mallorca S.L. i, desde 1 de setembre de 1999, al front del departament d'informàtica.
 • 12/08/1997 - 27/08/1997: A l'empresa Consultori Informàtic Balear. Substitució per vacances del tècnic.
 • 04/1997 - 06/1997: A l'empresa Consultori Informàtic Balear. Pràctiques per finalització d'estudis del cicle formatiu. Treballant en l'ensamblatge i reparació d'ordinadors.
Còm contactar amb mí?