Presentació

Activitats

Organització

Escrits

Contacte

 

PRESENTACIÓ

      L´associació Cultural LLAC és una associació de voluntaris que va néixer l´any 1998 per produir activitats culturals en l´àmbit local del poble de Llucmajor. D´aquesta manera col·labora activament en la dinamització i participació ciutadana envers la cultura del país.

La característica d´associació no lucrativa oferint i programant activitats lúdiques en fa una associació de poca activitat però amb activitats periòdicament programades com el cas  de la realització d´activitas per Sant Antoni.

 

La fluïdesa de moviments culturals al món actual  en fa necessari l´organització i renovació d´activitats pròpies de la terra vengudes del passat i encara conservades en l´ idiosincràsia del poble. Aquest  va fer que les funcions de l´ associació des de l a seva creació en fos l´organització d´activitats incloses, moltes elles, dins les denominades tradicionals, encara que esdevenen actuals degut a l´organització d´aquestes amb gent d´avui i dins la societat moderna.

 

Ballades de ball popular, activitats dedicades als infants, tallers, conferències, itineraris urbans són activitats que s´han anat fent durant la vida de l´associació.

 

 

 Associació Cultural 
        LLAC

 

El món internàutic que LLAC et recomana

 

 

Portal del savi

 

Portal del museu

 

Portal

de la cultura

 

Portal

de la persona