Miquel López Crespí. Escriptor

------------------------------------------------------------------------------------- Tornar a Llibres comentats

Corambé, el dietari de George Sand.......

......Aquesta obra està ambientada en el París de mitjan segle xix, en plena època del romanticisme i en la Mallorca agrària i conservadora que conegueren George Sand i Frédéric Chopin en la seva estada a la cartoixa de Valldemossa. Corambé serveix a l'autor per indagar en el món de la controvertida autora francesa, arquetip del romanticisme del segle xix i en el del músic Frédéric Chopin. El socialisme de George Sand, la lluita de l'artista compromès amb la seva societat i el seu temps, el combat per unir el treball creador amb la lluita política, ocupen els capítols de l'obra. Són els anys en els quals Flaubert escriu Madame Bovary i Karl Marx el Manifest Comunista. Sthendal i Balzac esdevenen els mestres de la generació d'escriptors romàntics que la qual formà part George Sand. Al costat de Sand i Chopin, Balzac i Flaubert, Dickens, Tolstoi i Dostoievski marquen una època que coneix la consolidació del socialisme. No és, doncs, estrany que Miquel López Crespí hagi trobat en el personatge de George Sand una excel·lent motivació per tocar els temes que el preocupen de sempre: l'art militant en front de la banalització, l'escriptura com a compromís amb la societat front al neonoucentisme que ens envolta i el socialisme com a eina i filosofia de combat. La lectura de Corambé, en un format de dietari que li permet la reflexió precisa sobre molts temes, ens permet fer-nos un mosaic d'una època en què una dona que escrivia com George Sand era considerada per en Josep Maria Quadrado, historiador i articulista del setmanari "La Palma" així: "Jorge Sand es la más inmoral de los escritores, y madame Dudevant la más inmunda de las mugeres".

Neus Canyelles ha escrit d'aquest llibre...

..........