En aquesta pàgina podràs trobar els conceptes bàsics de la teoria de nusos, així com ressenyes del desenvolupament històric d'aquesta branca de les matemàtiques, amb notes de les biografies dels principals matemàtics relacionats amb la teoria.

Aquests són els apartats.
Introducció Teoria bàsica
Moviments de Reidmeister La k-colorabilitat

Tabulació de nusos

Taula

 Els Polinomis aplicats a nusos
 Matemàtics relacionats Enllaços

Aquesta pàgina té com font d'informació un treball realitzat per:

Toni Buades
Dani Ruiz
Jaume Perelló
Biel Frontera (autor de la pàgina)

La implementació de la pàgina web és un treball de l'assignatura d'Eines Informàtiques i Matemàtiques dels estudis de Matemàtiques de la Universitat de les Illes Balears (UIB).