Torna a l'índex
 

 

Que t'amagaves, i que el desacord ignorava l'aurora, ho sabien els fidels testimonis de la desfeta. Que avui era silenci, i que una indolent discreció refeia els besos, només a l'indret inexplicable del deliri havia de tenir la forma de l'abeurador que un cercle impossible cloïa en aigües silencioses i severes.

 
 
Torna a l'´índex del lector híbrid    

Copyright© dels textos literaris: miquel bezares. És permesa la impressió en paper prèvia sol·licitud a l'autor i, en el seu cas, a la casa editora. Copyright© de la resta de textos: els autors.