Torna a l'índex
 

 

 

El vent no troba la clau per desfer l'harmonia dels troncs que sostenen els somnis verds del cel. Quan del cotxe voltejat de campana surt la dona malferida, l'home, atrapat en la ferralla, encara no ha aconseguit que els ulls vencin l'obstacle vescós que és la sang que li regalima del cap, i li és impossible de veure com s'encamina desorientada cap a la desaparició: tentines d'un final que és la fermesa del pi i la inconsistència de l'arena.

 
 
Torna a l'´índex del lector híbrid    

Copyright© dels textos literaris: miquel bezares. És permesa la impressió en paper prèvia sol·licitud a l'autor i, en el seu cas, a la casa editora. Copyright© de la resta de textos: els autors.