Torna a l'índex
 

 

El millor amic de Neus s'escapà un dia dels seus braços. Ella tingué des d'aleshores la determinació de resistir-se al retorn. Discrepava amb tanta voluntat del seu desig que el seu cos es reservava tots els plaers per a si mateix. Per a si mateixa havien de ser, es proposà des d'aquell dia, les desercions. Quan un intrús, però, la va sorprendre l'endemà del dimecres de cendra mentre desfeia les volves, ella se sentí tan desprotegida que no hi hagué ja tanca que pogués evitar la seva conversió en bacant.

 
 
Torna a l'´índex del lector híbrid    

Copyright© dels textos literaris: miquel bezares. És permesa la impressió en paper prèvia sol·licitud a l'autor i, en el seu cas, a la casa editora. Copyright© de la resta de textos: els autors.