Torna a l'índex
 

 

 

L'obsedia la capacitat del vidre per desfigurar el paisatge. I se'n féu una gàbia, que el servava, dissolts els colors, allunyat dels arbres. Distingit captiu de la bellesa, mai no havia de sucumbir, tanmateix, a la descreença.

 
 
Torna a l'´índex del lector híbrid    

Copyright© dels textos literaris: miquel bezares. És permesa la impressió en paper prèvia sol·licitud a l'autor i, en el seu cas, a la casa editora. Copyright© de la resta de textos: els autors.