email:mdmontserrat@mallorcaweb.net

|AGENDA|

|COMUNICACIONS|

|FOTOGRAFIES|

|GRUPS|

|HISTÒRIA|

|OBJECTIUS|

_Història de la Parròquia Mare de Déu de Montserrat: El Nou Temple

_Any 1988
_Després d'altres projectes a altres temps, és a partir d'aquest any que Mn. Josep A. Fuster amb l'Equip Solidari i el Consell de Pastoral empenyen el definitiu projecte que coordina Mn. Miquel Gual, Vicari Episcopal. L'arquitecte és Sebastià Gamundí, i el constructor és Estelrich. El terreny és el que va regalar a l'inici la família Munar al C/Mare de Déu de Montserrat, amb un solar adjunt per tenir un espai suficient. El 5 de desembre de 1992 començaren les excavacions.

_24 de juny de 1992
_El juny de 1992 férem la gran festa de la "BENEDICCIÓ DE LES OBRES DEL NOU TEMPLE", que ara començaven, després d'haver edificat ja el soterrani i l'estructura del centre parroquial. Baix del futur presbiteri el Bisbe Teodor hi enterrà "5 pedres-fonaments": 1 de la basílica paleo-cristiana de Son Bou a Menorca, 1 de Monti-Sion de Porreres, 1 de LLuc, 1 del Kilimanjaro, i 1 de Montserrat. Per tal esdeveniment Mn. Pere Llabrés composà uns goigs.

_Curs 1992 - 1993
_Tot al llarg del curs 1992 - 1993 celebràrem l'any jubilar dels 25 anys parroquials, amb celebracions específiques per tots els grups parroquials, i amb projecció cap un futur amb nous espais pastorals més adients.

_27 d'abril de 1993
_Festa de la Mare de Déu de Montserrat: el Vicari Episcopal junt amb els rectors solidaris celebraren la darrera Eucaristia amb l'església ben plena, després de la qual la gent traslladà els bancs al nou temple.

_30 d'abril de 1993
_INAUGURACIÓ I CONSAGRACIÓ DEL NOU TEMPLE PARROQUIAL PEL BISBE TEODOR UBEDA GRAMAGE. El temple estava replet, concelebraren vint preveres i també el monjo de Montserrat P. Josep Massot. La festa va seguir al pati amb refresc i balls de bot i sardanes.

_15 d'agost de 1993
_Festa de la Assumpta: el Vicari Espiscopal Mn. Joan Servera beneí la nova imatge del Crist Ressuscitat (de l'escultor Joan Roig), i el vitrall de darrera el Sagrari (de l'artista Cànaves). S'inaugurà també el pilar del Sagrari, i el Nou Centre Parroquial que la gent va visitar..

_8 de desembre de 1993
_Festa de la Immaculada: Mn. Bartomeu March beneí la nova imatge de la Moreneta, regal de la Casa Catalana, una creu processional amb un Crist del Burundi, i uns vasos sagrats daurats.

_27 de maig de 1994
_El maig de 1994 arribaren les 300 noves cadires definitives


| fòrum web | DESIGN & CONCEPT : fco_martin'04 |