miróllull gravat mallorcalínia
PRELIMINAR · PRELIMINAR · PRELIMINARY
línia 
<---- Directori <----- Esquema Català   Español   English
     
 
 
<----- Esquema
 
<----- Directori
 
 
     
  Notes preliminars  
línia
R Llull     
 
mussol · búho · owl1985, Mussol fet per a José Luis Sampedro, linòleum, 103x47 mm.
 
Vet aquí aquesta pàgina web com a principi d'un projecte que covava fa temps sense que arribàs a eixir. Ja que, amb aquesta eina moderna, no és gens menyspreable la possibilitat de fer quelcom dinàmic, potser més val iniciar la publicació i, d'ara endavant, anar-li afegint més documentació i comentaris.

Quant al text, la pretensió és que a més de en els dos idiomes de la Comunitat de les Illes Balears, també posar-lo en anglès tant i tan aviat com sigui factible. I tres imatges assenyalaran els respectius idiomes.

ErnemannLes fotografies i els dibuixos il·lustratius, generalment, són de l'autor, que també ha obtengut les reproduccions de les estampes directament dels originals; aquells que tenguin distinta paternitat, duran la menció corresponent.

L'autor agrairà els comentaris i suggeriments que se li facin i no cal dir que contestarà tan bé com pugui les preguntes que rebi pel correu electrònic o pel formulari que figura en aquest lloc.

 
     
         
Ramon Llull   Miguel de Cervantes   William Shakespeare
Ramon Llull   Miguel de Cervantes   William Shakespeare
       
pujar
     
 
 
 
<----- Esquema
 
<----- Directori
 
 
     
  Notas preliminares  
línia
M. de Cervantes     
 
mussol · búho · owl1985, Mussol fet per a José Luis Sampedro, linóleum, 103x47 mm.
 
He aquí esta página web como principio de un proyecto largo tiempo incubado sin que llegara a salir. Ya que, con esta herramienta moderna, no es nada desdeñable la posibilidad de realizar algo dinámico, quizá conviene iniciar la publicación y, en adelante, irle añadiendo más documentación y comentarios.

Con referencia al texto, la pretensión es que además de en los dos idiomas de la Comunidad de las Islas Baleares, ponerlo también en inglés tan pronto como sea factible. Y con tres imágenes se señalarán los respectivos idiomas.

ErnemannLas fotografías y los dibujos ilustrativos, generalmente, son del autor, que también ha obtenido las reproducciones de las estampas directamente de los originales; aquellos que tengan distinta autoría, llevarán la mención correspondiente.

El autor agradecerá los comentarios y sugerencias que se le hagan y, por descontado, responderá tan bien como pueda a las preguntas que reciba por correo electrónico o por el formulario que figura en este sitio.

 
     
         
Ramon Llull   Miguel de Cervantes   William Shakespeare
Ramon Llull   Miguel de Cervantes   William Shakespeare
         
pujar
     
     
 
 
<----- Esquema
 
<----- Directori
 
 
     
  Preliminary notes  
línia
W. Shakespeare     
 
mussol · búho · owl1985, Mussol fet per a José Luis Sampedro, linocut, 103x47 mm.
 
Here is this web page as the beginning of a large project that has been incubating for a long period of time without hatching.
Since, the possibility of accomplishing something dynamic with this modern tool is noot insignificant, it might be convenient to start the publication and, in the future, add more documentation and commentaries.

Respect to the text, the object is, in addition to the two ñanguages of the «Comunidad de les Illes Balears», to put it also in english, as soon as possible. Together with three images indicating the respective languages.

ErnemannThe photographs and illustrative drawings, generally, are of the author, who also has obtained the stamp reproductions directly from the original ones, those from different authors, bear the corresponding mention.

The author encourages any comments and suggestions and will reply, to the best of his knouledge, to any question that he may receive by electronic mail or through tghe present form.
 
     
         
Ramon Llull   Miguel de Cervantes   William Shakespeare
Ramon Llull   Miguel de Cervantes   William Shakespeare
         
pujar
     
línia