miróllull gravat mallorcalínia
PROCEDIMENTS · PROCEDIMIENTOS · PROCEDURES
línia 
     
  Seqüència d'un procés: la serigrafia  
   
 
 
<-- tècnica
 
 
     
   
     
   
  Racletes i tintes
Racletas i tintas
 
  Realització de la imatge amb tinta opaca en fulls transparents.
Realitzación de la imagen con tinta opaca sobre hojas transparentes.
 
  Retoc del dibuix.
Retoque del dibujo.
 
  Conjunt de fulls, un per a cada color.
Conjunto de hojas, una para cada color.
 
  Aplicació d'emulsió fotosensible, que haurà d'aixugar a les fosques.
Aplicación de emulsión fotosensible, que deberá secar en la oscuridad.
 
  Insolació de la pantalla. El full dibuixat se pressiona entre un vidre i el teixit amb l'emulsió.
Insolación de la pantalla. La hoja dibujada se presiona entre un vidrio y el tejido con la emulsión.
 
  Eliminació de l'emulsió no fixada, que correspon a les zones del dibuix.
Eliminación de la emulsión no fijada, que corresponde a las zonas del dibujo.
 
  Pantalles llestes per estampar. Les zones clares tenen la malla "oberta".
Pantallas listas para estampar. Las zonas claras tienen la malla "abierta".
 
  Col·locació de topalls de registre per a la impressió.
Colocación de los topes de registro para la impresión.
 
  Col·locació de la pantalla d'acord amb el registre d'impressió.
Colocación de la pantalla de acuerdo con el registro de impresión.
 
  Tintat amb la la racleta. Una passada per cada paper i per cada color.
Entintado con la racleta. Una pasada por cada papel y por cada color.
 
  Paper estampat amb un color.
Paper estampado con un color.
 
  Paper amb distintes passades.
Paper con distintas pasadas.
 
  Neteja de la pantalla en interrompre o finatlitzar la tirada.
Limpieza de la pantalla al interrumpir o finalizar la tirada.
 
  Estampes aixugant després de la impressió.
Estampas secando después de la impresión.
 
     

selector   pujar
línia