continuar

El gravat a Mallorca i història i tècnica del gravat per Miró Llull gravador - - - El grabado en Mallorca e historia y técnica del grabado por Miró Llull grabador - - - Engraving in Mallorca and engraving's history and technique by Miró Llull engraver - - -