Página de inicio Acción Ciudadana por la Paz y la Equidad Pàgina d'inici

Quaderns | Talaia | Exposicions | Tallers educació secundaria | enllaç | agenda | noticias

Oikumene vol dir "casa comuna", i és el nom que els antics grecs donaven a la Mar Mediterrània: vol ser una referència, al mateix temps, al nostre àmbit geogràfic i a la casa de tots que és el planeta. Oikumene es defineix com un grup d'acció ciutadana per la pau i l'equitat, i vol ser un espai on les qüestions internacionals i de relacions Nord-Sud siguin tractades des de la perspectiva de la visió crítica, de la difusió, de la denúncia i de la sensibilització ciutadana.

Els objectius de l'associació són:
a) treballar por un model de relacions internacionals basat en el respecte als drets humans, la pau i la justícia al món.
b) treballar por un model econòmic de desenvolupament basat en la igualtat, la solidaritat i la sostenibilitat ambiental.

Oikumene vol treballar en quatre àmbits temàtics:

a) pau, relacions internacionals i conflictes
b) drets humans
c) economia i desenvolupament
d) medi ambient

Dins d'aquests camps, Oikumene té la voluntat de dur a terme activitats de mobilització, d'investigació i de formació.

Oikumene té diferents projectes:

- Els Quaderns de política internacional, una col·lecció de llibres breus de caire divulgatiu sobre els àmbits temàtics propis de la coalició, escrits per persones expertes.

- Cicle expositiu: cicle d'exposicions sobre qüestions internacionals. La primera serà Balcans, l'oblit còmplice, una exposició sobre la història i els conflictes balcànics, acompanyada d'edició de material divulgatiu i d'actes informatius.

- Talaia, un observatori de les empreses transnacionals i de denúncia de tot allò que en la seva actuació atempta contra els drets humans, la democràcia o el medi ambient.

- Tallers d'educació secundària: tallers per treballar als centres de secundària, sobre qüestions de drets humans, pau, consum, etc.

Oikumene està oberta a totes les persones que comparteixin aquestes inquietuds. El treball serà sempre participatiu i democràtic.


Quaderns | Talaia | Exposicions | Tallers educació secundaria | enllaç | agenda | noticias

Contacta con nosotros

¿Oikumene entre tus Favoritos? | ¿Oikumene como página de inicio?