Página de inicio Acción Ciudadana por la Paz y la Equidad Pàgina d'inici

Quaderns | Talaia | Exposicions | Tallers educació secundaria | enllaç | agenda | noticias

Projecte TALAIA: Observatori de les empreses transnacionals

Talaia és un observatori de les empreses transnacionals, amb l'objectiu primordial de denunciar tot allò que en la seva actuació atempti contra els drets humans (entesos en el sentit més ample: drets cívics, drets socials, drets dels pobles), contra el medi ambient o contra la democràcia.

Talaia té com a àmbit de treball tot allò que fa referència a les empreses transnacionals però es marcarà l'objectiu d'una certa especialització (a l'hora da recollir i de difondre informació, de fer campanyes...) en la qüestió de l'actuació de les multinacionals espanyoles als països del Sud.

Objectius de Talaia:

a) fer una tasca de recollida d'informació sobre les multinacionals, en especial de les espanyoles (en tot allò que pugui resultar objecte de denúncia). En aquest sentit funciona com una mena de centre de documentació sobre la qüestió.

b) fer una tasca de difusió de la informació obtinguda, a través dels instruments de comunicació adequats (pàgina web, butlletins...).

c) dur a terme campanyes o elaborar de materials per fer campanyes.

d) mantenir contactes permanents amb altres grups, de l'estat i d'altres països, que treballin el tema o temes propers, de manera que es puguin establir dinàmiques de treball en xarxa sobre la qüestió.


Quaderns | Talaia | Exposicions | Tallers educació secundaria | enllaç | agenda | noticias

Contacta con nosotros

¿Oikumene entre tus Favoritos? | ¿Oikumene como página de inicio?