Página de inicio Acción Ciudadana por la Paz y la Equidad Pàgina d'inici

Quaderns | Talaia | Exposicions | Tallers educació secundaria | enllaç | agenda | noticias

Tallers per a educació secundària en las escoles de la Comunitat de les Illes Balears

Taller participatiu DRET HUMANS: CAP UNA ECONOMIA MES SOLIDARIA

Objectius generals

I. Analitzar i conèixer els diferents mecanismes que generen desigualtat entre els països rics i els pobres amb l´objecte de desenvolupar una actitud crítica davant els mateixos.
II. Conèixer els diferents agents locals que generen aquesta desigualtat
III. Aprendre l´ús de Internet com a eina d´aprenentatge cap a una societat més justa.
IV. Desenvolupar actituds i dissenyar estratègies per desenvolupar una societat local i mundial més justa.

Objectius específics

a) Detectar situacions locals i mundials d´injustícia dins l'àmbit econòmic relacionades amb la nostra economia
b) Implicar la comunitat escolar en l´anàlisi de la realitat
c) Provocar canvis d´actitud i formes de pensar la realitat que ens envolta.

Continguts

Dins aquest taller es reflexionarà sobre la desigualdat del món en el que vivim i els mecanismes que la generen. També s´aprendrà quin paper ens toca a nosaltres en aquest sistema, i de quina manera podem influir per capgirar una economia que provoca cada dia més injustícia

Metodologia a emprar

La metodologia serà, en la major part del taller, de caràcter participatiu, dialògica i dialèctica, de tal manera que els estudiant prenguin part amb les sevas opinions.

Temes que sempre seran presents a tots els tallers impartits

a. Informació sobre les diferents Organitzacions Socials i no Governamentals presents a les Illes Balears
b. Sistema econòmic dins el que vivim i el paper que juguen les empreses espanyoles a l´economia mundial
c. Foment de l´associacionisme
d. Internet com a eina d´educació i aprenentatge

Característiques generals del tallers

- Durada: 2 hores cadascú
- Dos monitors/res que imparteixen el taller
- Grups: màxim 30 alumnes
- Dos nivells; Nivell A: de 12 a 15 anys, i Nivell B: de 16 a 18 anys
- Recursos: una pissarra, un aparell de vídeo i un projector de diapositives, un radiocassette, fotocòpies sempre en PAPER RECICLAT
- MOLT IMPORTANT: els horaris dels tallers s´haurien de planificar (en la mesura del que sigui posible), tenint en compte els horaris de transport públic per facilitar l´arribada dels facilitadors amb aquests mitjans.


Quaderns | Talaia | Exposicions | Tallers educació secundaria | enllaç | agenda | noticias

Contacta con nosotros

¿Oikumene entre tus Favoritos? | ¿Oikumene como página de inicio?