Actualitat del Parc Natural de Llevant

 19/07/2001 La Plataforma pro-Parc de Llevant demana a Antich l’aprovació inicial del PORN
 16/07/2001 El GOB insta els anti-parc de llevant a centrar el debat sobre continguts concrets del PORN
 25/06/2001 La Plataforma pro-Parc de Llevant fa arribar dels seus suggeriments a Medi Ambient
 31/05/2001 Les finques dins espais protegits tenen beneficis fiscals
 24/05/2001 El GOB reclama de la Punta de n’Amer formi part del futur Parc de Llevant
 23/05/2001

L’Associació per a la "Defensa" de Llevant segueix escampant mentides per alarmar els petits propietaris

 14/05/2001 El GOB valora la proposta de PORN de Llevant i presenta una proposta alternativa
 18/05/2001 Se presenta la Plataforma pro-Parc de Llevant i la seva plana web
 10/05/2001 El GOB qualifica d’error històric la decisió municipal que Sant Llorenç sigui exclòs del Parc de Llevant
 17/04/2001 Les Illes Balears, a la coa quant a protecció d'espais naturals