Raimundo Zaforteza, expedientat per una obra il·legal en sòl rústic
Es tracta d’un camí asfaltat dins Anei, Arip i futur parc natural


CATERINA VENY. Artà.


Il·legal i il·legalitzable. Així ha estat qualificada l’obra realitzada dins la possessió des Bernardí d’Artà, propietat de Raimundo Zaforteza, assessor jurídic de l’associació S’Alou i peça clau del moviment en contra del parc natural de Llevant. Segons l’expedient d’infracció urbanística aixecat per l’Ajuntament, Zaforteza ha fet asfaltar el camí d’accés a la seva finca, situada dins una Anei (àrea natural d’especial interès), una Arip (àrea rural d’interès paisatgístic) i en el futur parc natural de Llevant.
El batle d’Artà, Montserrat Santandreu, ordenà ahir la paralització de les obres de pavimentació del camí de la finca rústica des Bernardí perquè es tracta d’una actuació «il·legal, ja que les Normes Subsidiàries del municipi prohibeixen aquest tipus d’obres en sòl rústic». La normativa recomana que a «les zones que s’hagin de pavimentar s'emprin materials permeables, per evitar asfalts i formigons, utilitzant les tècniques tradicionals». L’Ajuntament d’Artà ordenà la paralització de les obres després que Julen Adrián, regidor d’EU-Els Verds, avisàs de la infracció urbanística.

Emperò el propietari des Bernardí ha comès una segona il·legalitat confirmada pel zelador d’obres de l’Ajuntament: ha construït una piscina sense llicència, «de la qual s’haurà d’informar Medi Ambient perquè està dins el PORN», va explicar Adrián després d’haver parlat amb el director general de Biodiversitat, Josep Manel Gómez. Zaforteza manifestà que desconeixia la prohibició de la normativa sobre pavimentació de camins i «si vaig optar per asfaltar-lo fou per seguretat. Un dia quasi vaig tenir un accident, ja que el pendent del camí és molt acusat i els frens no em respongueren», digué.

Diaria de Balears (11/08/01)

Pàgina Inicial