PARATGES - PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

DADES

Nom: PARC NATURAL DE MONDRAGÓ
Localització: AL Sud-est de la illa de Mallorca
Municipis: Santanyí
Superfície:785 ha
Altitud màxima:57 m
Formacions principals: Penya-segats litorals, sabinars costaners, comunitats de zones humides, garriga mediterrània, pinedes i conreus tradicionals de secà.
Figura de protecció: Àrea Natural d'Especial Interès (Llei 190 del Parlament Balear). Parc Natural (Decret 8592, de 18 de novembre, del Govern Balear). Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA, Directiva 79409CEE)

INFORMACIÓ

La zona està configurada majoritàriament per "calcoarenillas" que formaven part d'esculls miocènics, que estan disposades de manera horitzontal. Sobre aquests materials es troben, de forma localitzada, formacions quaternàries de terra vermella (sòls vermellosos pel contingut en òxids de ferro). AL fons dels barrancs i llacunes hi ha formacions al·luvials actuals, que configuren dipòsits fangosos i pantanosos. En el litoral s'aprecia la presència d'acumulacions corresponents a platges fòssils plio-pleistocéniques. AL fons de les cales, els dipòsits reduïts de sorra actual configuren petites acumulacions, gairebé dunes.
El Parc de Mondragó està enclavat en una de les zones de major cant d'ocells de Mallorca. Té un clima semiàrid amb una mitjana anual de 16.9ºC i una mitjana anual de precipitacions de 450 mm.

LA FLORA I LA VEGETACIÓ


Mondragó presenta una varietat de paisatges en la qual destaquen les següents comunitats:

- La garriga de acebuche i el sabinar costaner:
La garriga de acebuche (també coneguda amb el nom de maquia) s'estén en Mondragó seguint la costa, especialment en la part més rocosa. Compte amb les següents espècies acompanyants principals: el pi, el lentisco -mata-, la jara -estepa- i la labiérnaga - aladern de fulla estreta -. És una formació vegetal molt important en les illes, ja que ocupa una gran part del territori natural i està perfectament adaptada a les condicions climàtiques mediterrànies, amb una sequedad estiuenca molt llarga i intensa. Aquest enclavament de la costa mallorquina es caracteritza per ser ric en un arbusto, la sabina, la qual se situa sempre pròxima al mar. La destrucció que ha patit en els últims anys el litoral en les Balears i, en general, en el Mediterrani occidental, ha obligat a protegir els últims reductes de sabinar costaner existents i a incloure l'espècie en el Catàleg balear d'espècies vegetals amenaçades (amb la qual cosa es protegeix legalment).
- Les comunitats de zones humides
La maquia o garriga de acebuche. És freqüent que en el Mediterrani es comporti com una etapa de substitució del encinar. En les illes amb aridessa acusada, com és el cas de Cabrera, es considera que aquest tipus de formació constitueix la vegetació climàtica, o sigui, l'etapa més madura pròpia de la zona. En qualsevol cas, els sabinars de la illa dels Conills poden ser el més semblant al que va deure ser la cobertura vegetal primigènia de l'arxipèlag.

Actualment, la vegetació dominant és aquesta maquia mediterrània, espessa i amb plantes resistents als llocs secs. Destaquen les poblacions de lentisco, sabinas, oliveres, aladiernos, lechetreznas i de l'endèmic llampúdol bord. En els llocs bastant rocosos i exposats als vents, en la illa major, es formen petits boscos de boj, una espècie antigament molt utilitzada per la qualitat de la seva fusta.

Els sabinars, propis també d'aquesta garriga, presenten una umbelífera molt gran (les tiges arriben fins els 2 m d'altura), la canyaheja, rara a Mallorca però relativament freqüent en el Parc, especialment en la illa dels Conills i en la illa gran.
Són les comunitats més valuoses del Parc, per la seva escassesa en el litoral de Mallorca. El herbazal de Ruppia marítima es troba en les aigües salobres de s'Amarador i de sa Font de n'Alis. Les salicornies, amb les seves diferents varietats, creixen en els voltants de les dues llacunes. El carrizal, que conté una considerable població de carrizo comú i alguns peus de enea, envolta completament en estany de s'Amarador; en sa Font de n'Alis el carrizo és escàs.- El encinar: En la meitat del barranc de s'Amarador es troben restes de encinar. Aquest tipus de bosc està molt fraccionat actualment i gairebé sempre s'arracona en torrents o paratges protegits i un poc humits. A més de l'alzina, podrà veure també espècies acompanyants com el lligabosc, el majuelo - cirerer de Betlem- o la esparraguera d'ombra.

ELS ROQUEDALS MARÍTIMS


Al llarg de la costa mallorquina vam trobar aquest ecosistema particular, caracteritzat per unes condicions ambientals molt definides. El substrat rocós i, sobretot, la influència del mar, fan que les roques i penyals litorals es cobreixin de plantes que es disposen segons la seva resistència als vents carregats d'aigua salada. En alguns llocs, els arbustos adopten una forma molt característica "en bandera", resultat que els rovells apicales, més exposades, es van cremant amb els vents salobrenys i creixen només les branques de la part posterior de la planta, la qual cosa li dóna un aspecte inclinat. Les plantes més properes a l'aigua són molt específiques i moltes d'elles tenen en les fulles i les tiges mecanismes especials d'evacuació de les sals. L'índex de endemicidad d'aquests llocs és molt alt. Les "siemprevivas" i els socarrells són bons exemples d'això. Algunes espècies tenen àrees de distribució tan petites que són exclusives d'una caleta o d'uns pocs metres de roquedal. El hinojo marí, altra planta que viu sempre pròxima al mar, és apreciada en la illa perquè és comestible. Amb ella es fa una espècie de conserva en vinagre destinada a acompanyar determinades menjars.

ALTRES FORMACIONS VEGETALS


- La garriga de lavanda i brezo:
No és en Mondragó una comunitat freqüent, ja que només es troba en els llocs més escarpats dels barrancs. Les espècies presents són la lavanda, el brezo i el romaní.

- La vegetació dunar:
Es troba principalment en la platja de s'Amarador, on hi ha una major extensió de sorra. Sense trobar una estructura dunar bé desenvolupada, en el Parc de Mondragó podem observar algunes espècies pròpies dels llocs sorrencs, com el card marí, la azucena de mar i la manzanilla bastarda.

La Fauna
No existeix un inventari exhaustiu de la fauna del Parc, però una primera aproximació fa que ens adonem que el grup faunístic majoritàriament representat és el de les aus, amb més de 70 espècies catalogades. Una bona part d'elles són aus migratòries pròpies de zones humides. Esporàdicament es posen prop de les llacunes exemplars d'àguila pescadora, procedents probablement de Cabera. L'observació d'aus marines com el cormorà monyut, la gavina de Audouin i la gavina comú és habitual des de qualsevol punt d'aquesta costa. En els penyals del Estret del Temps, es troben la tòrtola comú, el vencejo pàl·lid, la curruca sarda i la bisbita campestre. Els mamífers més rellevants són l'estarrufo, la jineta, la comadreja i el liró careto -rata cellarda-. També es coneix una espècie de rata pinyada d'interès: la rata pinyada de cua llarga. La fauna de les basses i estanys és destacable: es troben la culebra d'aigua, el gripau verd, i peixos com els mújoles i les anguilas - almenys en la Font de n'Alis hi ha exemplars de gambusia-.

S'ha constatat la presència d'alguns escarabats de la família dels tenebriónidos endèmics de les Illes Balears. Altres espècies presents són la salamanquessa, el dragonet i la serp de terra. La tortuga de terra està extingida en la zona de Mondragó, però des de 1985 s'estan alliberant exemplars dintre d'un projecte de reintroducció de l'espècie.


Costes del Parc de Mondragó, A la fotografía podem apreciar les aigues cristalines que aporta al paisatge la costa de les zones de Mondragó.

Paisatges de Mondtragó, A més de les meravelloses aigues, no es pot deixar sense esmentar el paisatge que bordetja la zona costera.

PER SI UN CAS...
- LLOCS PER VEURE A MALLORCA-
[CASTELL DE BELLVER] - [CATEDRAL (LA SEU)] - [S'ALMUDAINA] - [SA_DRAGONERA] - [MONDRAGÓ]


S
a
E-mail al webmaster: webmallorca@ya.com
Pàgina web optimitzada per la resolució 1024x768
És necessari l'ús del macromedia flash 5.0 ()