Cagamànecs
Exemplar a la tardor (setembre 2009)
Mascle adult a la primavera (abril 2009)
Exemplar juvenil damunt un jonc (setembre 2007)
Tornar a la família
LLista d'aus
Pàgina d'inici