Cama-roja
Capturat en el moment de regurgitar una egagròpila (març 2008)
Exemplar en plomatge reproductor (març 2008)
La llargària del bec diferencia aquesta espècie de la cama-roja pintada (octubre 2005)
És ben evident el perquè del seu nom (octubre 2005)
Tornar a la família
LLista d'aus
Pàgina d'inici