Capblau
Mascle adult de capblau (abril 2005)
Femella de capblau (juliol 2004)
Tornar a la família
LLista d'aus
Pàgina d'inici