Cegall de mosson coanegre
Mudant a plomatge reproductot (març 2007)
Au a la tardor (setembre 2006)
Exemplar envoltat d'avisadors (agost 2006)
Tornar a la família
LLista d'aus
Pàgina d'inici