Cullerot
Pollet de cullerot (juny 2007)
Detall del cap d'una femella, amb el seu espectacular bec (març 2006)
Mascle adult (març 2005)
Mascle en muda activa (setembre 2004)
Tornar a la família
LLista d'aus
Pàgina d'inici