Família ANATIDAE

Cygnus olor. Cigne mut.

Espècie accidental, amb tan sols unes poques cites esporàdiques els darrers anys. Sembla que fa segles era una espècie abundant al Parc.

FOTOS

Anser anser. Oca salvatge.

Hivernant escassa, present al Parc entre octubre-novembre i febrer. Les aus es solen moure sempre juntes (els grups més grans no superen la trentena d'exemplars), alimentant-se al Ras i descansant als Colombars.

FOTOS

Anser fabalis. Oca pradenca.

Accidental.

FOTOS

Anser albifrons. Oca carablanca.

Accidental.

FOTOS

Anser rossii. Oca blanca.

Escapada de captivitat. Accidental.

FOTOS

Tadorna tadorna. Ànnera blanca.

Reproductora molt escassa, entre 1 i 3 colles segons els anys. Com a hivernant és encara més rara. Bons llocs per a veure aquesta espècie són l'estació depuradora de llacunatge i la zona de Ses Puntes.

FOTOS

Cairina moschata . Ànnera muda.

Escapada de captivitat. Accidental.

FOTOS

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella.

Accidental.

FOTOS

Alopochen aegyptiaca. Oca d'Egipte.

Introduïda a Europa. Accidental.

FOTOS

Aix galericulata. Ànnera mandarina.

Escapada de captivitat. Accidental.

FOTOS

Aix sponsa. Ànnera de Carolina.

Escapada de captivitat. Accidental.

FOTOS

Anas penelope. Siulador.

Hivernant moderat, amb xifres que estan als voltants dels 200 o 300 exemplars cada any. Arriba al Parc dins l'octubre i parteix entre març i abril. Els grups d'aquestes ànneres tenen forta preferència pel Cibollar, encara que també es poden veure al Ras.

FOTOS

Anas strepera. Grisa.

Present tot l'any al Parc, amb una població reproductora en augment que ronda les 60 colles, i una població hivernant de més de 100 exemplars. És habitual al Gran Canal i al Canal Loco. A l'hora de criar es reparteix una mica per tot el Parc.

FOTOS

Anas crecca. Sel·la rossa.

Hivernant abundant, es pot veure formant grans esbarts entre setembre i abril, encara que els primers exemplars arriben dins l'agost o fins i tot juliol. La població hivernant supera els 1.000 exemplars. Es pot veure a totes les zones de prat obert (Es Ras, Ses Puntes, Es Patrimoni, Es Cibollar, etc.). En canvi, no sol abundar als canals i llacunes d'aigües més fondes.

FOTOS

Anas platyrhynchos. Capblau.

Molt abundant i ben distribuït pel Parc durant tot l'any. Es pot veure per tot. La població hivernant és de l'ordre d'un parell de milers, i la reproductora de varis centenars de colles. És sense cap dubte l'anàtida més fàcilment observable al Parc.

FOTOS

Anas acuta. Coer.

Bellíssima anàtida, per desgràcia escassa al Parc. Unes poques dotzenes d'aquestes aus es poden veure entre els mesos d'octubre i febrer, excepcionalment abans o després d'aquestes dates. Generalment, les aus passen el seu temps al Cibollar.

FOTOS

Anas querquedula. Sel·la blanca.

Fins el 2006, només observable en migració, i excepcionalment a l'hivern. A la tardor és molt escassa, mentre que a la migració primaveral pot arribar a ser prou comuna (a vegades es poden veure esbarts de quasi un centenar d'aus). Març i abril són, per tant, els millors mesos per a observar-la, i Es Ras i Ses Puntes els millors llocs. L'any 2007 ha criat per primer cop al Parc.

FOTOS

Anas discors. Cel·la alablava.

Accidental.

FOTOS

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames.

Escapada de captivitat. Accidental.

FOTOS

Anas clypeata. Cullerot.

De cada any més abundant a l'hivern, aquests darrers anys la seva població ha superat els 1.000 exemplars. A partir d'abril la població disminueix moltíssim, però també aquests darrers anys algunes aus s'han quedat al Parc a criar, i actualment unes 3 colles nidifiquen cada primavera-estiu a s'Albufera. Els hivernants arriben de nou a partir de setembre, de forma progressiva i constant. Es pot veure a les zones pasturades d'aigües poc fondes, i en menor nombre a llissers i a alguns canals.

FOTOS

Anas erythrorhyncha. Cel·la de bec vermell.

Escapada de captivitat. Accidental.

FOTOS

Callonetta leucophrys. Cel·la de collar.

Escapada de captivitat. Accidental.

FOTOS

Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca.

Aquesta amenaçada espècie ha criat al Parc els darrers anys, sempre 1 o 2 colles. És una espècie que passa molt desapercebuda. Els exemplars reproductors arriben dins l'abril i s'estan al Parc fins setembre. La zona de Ses Puntes és un lloc interessant per intentar veure-la.

FOTOS

Netta rufina. Becvermell.

Reintroduït al Parc l'any 1991, després que s'extingís en el passat. Actualment unes 80 o 100 colles crien al Parc, convertint-se en una de les anàtides més abundants durant tota la primavera. Present tot l'any al Parc, es pot veure amb facilitat a canals, llissers i prats d'aigües dolces.

FOTOS

Aythya ferina. Moretó.

Hivernant moderat (uns pocs centenars d'exemplars) i reproductor molt escàs, si bé en lleuger augment (unes 10 colles). Present al Canal Gran i altres canals importants, i sobretot a les llacunes d'aigües més fondes dels Colombars. Els exemplars hivernants arriben a partir de setembre i parteixen a partir de març.

FOTOS

Aythya nyroca. Parda.

Hivernant i migrant molt rar. Les observacions d'aquesta espècie, sempre interessants i una mica imprevisibles, es donen generalment al Gran Canal i a llissers d'aigües fondes, on per altra banda es mouen els altres moretons (aus del gènere Aythya ).

FOTOS

Aythya collaris. Moretó de collar

Accidental.

FOTOS

Aythya fuligula. Moretó de puput.

Hivernant d'escàs a moderat, rarament arribant al centenar d'aus en els moments de major abundància (desembre-febrer). Es pot veure a canals i llacunes entre octubre i març o abril.

FOTOS

Aythya marila. Moretó buixot.

Accidental.

FOTOS

Melanitta nigra. Ànnera negra.

Accidental.

FOTOS

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs.

Accidental.

FOTOS

Mergus serrator. Ànnera peixatera.

Hivernant molt escassa. Es pot veure des de les esculleres de s'Oberta, on a vegades s'hi atura a descansar. Molt rarament se l'ha vist entrar per s'Oberta cap a l'interior del Parc.

FOTOS

Oxyura leucocephla. Ànnera capblanca.

Reintroduïda sense èxit. Molt rara, es pot veure al Gran Canal o al Canal des Sol i Canal Loco.

FOTOS

 
LLista d'aus
Pàgina d'inici