Família CICONIIDAE

Mycteria ibis. Tàntal africà.

Escapat de captivitat. Accidental.

FOTOS

Ciconia nigra. Cigonya negra.

Espècie molt rara a s'Albufera. Els pocs exemplars que es veuen solen presentar-se durant les passes migratòries, a la primavera o a la tardor.

FOTOS

Ciconia ciconia. Cigonya.

Com l'anterior espècie, la cigonya tan sols es veu al Parc molt de tant en tant, i quasi sempre exemplars solitaris. Es Ras és un lloc on solen aturar-se els pocs exemplars que arriben.

FOTOS

 

 

 

 

 

 

 

LLista d'aus
Pàgina d'inici