Família COLUMBIDAE

Columba livia. Colom salvatge.

Al Parc només hi són presents els coloms de la varietat domèstica, durant tot l'any. Viuen a Ses Puntes i a altres edificacions que es troben en ruïnes. Són l'aliment, de vegades, del falcó i altres rapinyaires.

FOTOS

Columba palumbus. Tudó.

Present tot l'any, en nombre important. Les seves poblacions han experimentat un augment molt important aquesta darrera dècada. Es pot veure als pinars de l'entrada al Parc, de Ses Eres i de Ses Puntes, i també al Comú de Muro, llocs aquests on hi fa niu.

FOTOS

Streptopelia decaocto. Tórtera turca.

Espècie poc observada al Parc, si bé és d'esperar que les citacions augmentin en el futur, ja que l'espècie es troba en expansió pel nord de Mallorca.

FOTOS

Streptopelia turtur. Tórtera.

Escassa, present entre abril i setembre. Prefereix zones arbrades i, per tant, és en aquests llocs on haurem d'anar per a cercar-la. Sembla que no cria al Parc, o en tot cas ho fa de forma puntual i irregular.

FOTOS

LLista d'aus
Pàgina d'inici