Família FRINGILLIDAE

Fringilla coelebs. Pinsà.

Sedentari escàs, amb unes poques colles reproductores establides al Comú de Muro. A la tardor arriben aus més nòrdiques que passen l'hivern al Parc, generalment a àrees més obertes i seques.

FOTOS

Fringilla montifringilla. Pinsà mè.

Accidental.

FOTOS

Serinus serinus. Gafarró.

Sedentari abundant a les àrees arbrades. És especialment freqüent al Comú de Muro.

FOTOS

Carduelis chloris. Verderol.

Sedentari abundant, amb arribada hivernal d'aus nòrdiques. Cria als pinars i zones arbrades, però també es pot veure a terrenys més oberts, especialment a l'hivern, quan sol arreplegar-se en grans esbarts formats per diferents espècies de fringílids.

FOTOS

Carduelis carduelis. Cadernera.

Mateix estatus que el verderol. És abundant al Comú de Muro i als pinars de Ses Puntes, però es pot veure una mica per tots els camins i àrees seques, especialment aquelles que tenen importants poblacions de cards, les llavors dels quals són molt preuades per aquesta espècie.

FOTOS

Carduelis spinus. Lleonet.

Hivernant escàs i irregular. Molts d'anys no se'n veuen i, en canvi, alguns hiverns poden arribar a ser comuns. S'observen generalment de novembre a març, a terrenys arbustius.

FOTOS

Carduelis cannabina. Passarell.

Sedentari comú, més habitual a la perifèria del Parc (Amarador, Ses Puntes, Son Bosc, etc.). Principalment a l'hivern sol trobar-se més lluny de les àrees boscoses que altres espècies de fringílids.

FOTOS

Loxia curvirostra. Trencapinyons.

Au irruptiva que alguns anys és freqüent al Comú de Muro, i altres no n'hi ha ni un. Els seus moviments tenen molt a veure amb la fructificació de les pinyes: si no hi ha pinyons (el seu aliment quasi exclusiu) a l'abast dels seus becs, no hi ha trencapinyons.

FOTOS

LLista d'aus
Pàgina d'inici