Família LARIDAE

Larus melanocephalus. Gavina de cap negre.

Molt rara tant a l'hivern com a les dues passes migratòries, havent-hi cites de juliol a abril. Les observacions es produeixen generalment a la depuradora de llacunatge o a la platja.

FOTOS

Larus minutus. Gavinó.

Encara més rara que l'espècie anterior. Valen els comentaris fets per a aquella espècie en quant a fenologia i localitats on intentar observar-la.

FOTOS

Larus ridibundus. Ploradora.

Present al Parc entre juliol i març en nombre important, més escassa entre abril i juny. De moment no es reprodueix al Parc, si bé l'augment d'observacions durant l'època reproductora fa sospitar que en el futur pugui fer-ho. Observable principalment a Ses Salinetes, depuradora de llacunatge, Cibollar, platja, etc.

FOTOS

Larus genei. Gavina de bec prim.

Migrant escàs, amb la majoria d'observacions els mesos d'abril, maig, juliol i agost. Es pot localitzar a Ses Salinetes, Cibollar i depuradora de llacunatge, principalment.

FOTOS

Larus canus. Gavina cendrosa.

Accidental.

FOTOS

Larus audouinii. Gavina corsa.

Es pot veure pràcticament tot l'any, sempre en nombre escàs. A l'hivern pot faltar. Les observacions són més freqüents a la platja, s'Oberta i altres àrees properes a la costa (Salinetes, Cibollar,...). No nidifica al Parc.

FOTOS

Larus fuscus. Gavina fosca.

Rara a l'hivern i en migració, amb observacions d'agost a abril. Generalment totes les citacions corresponen a exemplars de la ssp. graellsii . Costanera, encara que també es pot veure al Ras, molt de tant en tant.

FOTOS

Larus michahellis. Gavina vulgar.

Molt abundant durant pràcticament tot l'any, encara que no cria al Parc. Grans concentracions es poden veure sovint a la depuradora de llacunatge. Petits esbarts poden ser observats a qualsevol punt del Parc. S'han detectat nombrosos casos de predació d'aquesta espècie sobre ous i polls d'altres aus.

FOTOS

Larus argentatus. Gavina atlàntica.

Accidental.

FOTOS

Larus marinus. Gavinot.

Accidental.

FOTOS

LLista d'aus
Pàgina d'inici