Família SCOLOPACIDAE

Calidris canutus. Corriol gros.

Un dels corriols més rars. Es pot cercar de març a maig i d'agost a octubre, si bé la seva raresa fa que tinguem poques possibilitats de trobar-lo.

FOTOS

Calidris alba. Corriol tres-dits.

Migrant escàs, tant a la primavera com a la tardor. És entre març i començaments de maig quan hi ha més possibilitats de detectar-lo. Com a hivernant és rar. Aquesta espècie és molt litoral. Se la pot veure a la platja, a les Salinetes, a la depuradora de llacunatge o al Cibollar.

FOTOS

Calidris minuta. Corriol menut.

Pràcticament es pot veure tot l'any, si bé és escàs a l'hivern (desembre a febrer) i sol faltar entre mitjans juny i mitjans juliol. Com a migrant és de presència moderada, sobretot entre setembre i novembre i entre abril i maig. Ses Salinetes i la depuradora de llacunatge són llocs ideals per a veure aquesta espècie, que també és present al Ras, el Cibollar, el Camí dels Polls i altres àrees obertes.

FOTOS

Calidris temminckii. Corriol de Temminck.

Hivernant i migrant escàs, observable generalment al Ras, Ses Puntes i Camí dels Polls. És més bo de veure entre març i maig i entre agost i octubre (quan passen les aus migrants), si bé tampoc falten les observacions esporàdiques durant tot l'hivern.

FOTOS

Calidris melanotos. Corriol pectoral.

Accidental.

FOTOS

Calidris ferruginea. Corriol becllarg.

Exclusivament en migració, quan es pot veure a totes les àrees de prat obert, sigui dolç o salobre. En migració prenupcial es deixa veure de mitjans d'abril a acabaments de maig. En la passa postnupcial és present d'acabaments de juliol a mitjans setembre.

FOTOS

Calidris alpina. Corriol variant.

Hivernant molt escàs, una mica més abundant en migració. Abril, i sobretot maig, és el millor moment per a veure'l en primavera, i entre els mesos d'agost i octubre per detectar els migrants de tardor. El Cibollar, els Colombars, la depuradora i Ses Salinetes són els millors indrets per a aquesta espècie.

FOTOS

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc.

Accidental

FOTOS

Micropalama himantopus. Corriol camallarg.

Accidental. Citacions dubtoses.

FOTOS

Philomachus pugnax. Batallaire.

Migrant moderat, més abundant a la primavera. A l'hivern és escàs o fins i tot rar. La migració primaveral comença dins el març i acaba les primeres setmanes de maig. La migració de tardor és més llarga però menys notòria: entre acabaments de juliol i el mes d'octubre. Freqüenta Es Ras, Ses Puntes, Ses Eres i el Camí dels Polls.

FOTOS

Lymnocryptes minimus. Cegall menut.

Hivernant i migrant escàs i mal de detectar per mor dels seus costums. Les citacions solen ser una mica més freqüents els mesos de febrer, març i abril. Es mou per zones pasturades que mantenen una cobertura de vegetació important.

FOTOS

Gallinago gallinago. Cegall.

Hivernant i migrant abundant. Els primers exemplars arriben a acabaments d'agost, i els darrers en partir ho fan a començaments d'abril. La població hivernant, difícil d'avaluar, segurament sobrepassa els 500 exemplars. Es pot veure per totes les àrees de maresma d'aigües somes, tant dolces com salades, sobretot si presenten una important cobertura de vegetació baixa.

FOTOS

Gallinago media. Cegall reial.

Migrant primaveral raríssim.

FOTOS

Scolopax rusticola. Cega.

Hivernant rara. Mala de veure ja que a s'Albufera no troba l'hàbitat que li agrada i, per tant, molts d'anys ni tan sols és detectada.

FOTOS

Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre.

Migrant escàs. La migració prenupcial comença molt prest, sovint dins el mes de febrer, i es perllonga fins acabaments d'abril. A la tardor és menys detectable, entre els mesos de setembre (a vegades agost) i octubre. Es Ras és el millor lloc per a veure'l.

FOTOS

Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roig.

Migrant escàs, més encara que l'espècie anterior. Es pot veure al Ras, Ses Puntes, Ses Eres, Ses Salinetes, etc. Les poques observacions es concentren els mesos de setembre i octubre (migració de tardor) i abril i maig (migració de primavera).

FOTOS

Numenius phaeopus. Curlera.

Escassa en les dues passes migratòries, al mes d'abril la primaveral i entre juliol-agost i octubre la postnupcial. Espècie molt costanera, es pot cercar a la platja, a s'Oberta, a Ses Salinetes i a la depuradora de llacunatge.

FOTOS

Numenius tenuirostris. Curlera de bec fi.

Espècie en greu perill d'extinció a nivell mundial. Accidental. Citacions dubtoses.

FOTOS

Numenius arquata. Curlera reial.

Escassa en migració i rara a l'hivern. Els mesos d'abril i agost-setembre són els que recullen més observacions. Li agraden els grans espais oberts des Ras i Ses Puntes, principalment.

FOTOS

Tringa erythropus. Cama-roja pintada.

Hivernant entre escàs i moderat. Migrant moderat. Es pot veure pràcticament tot l'any al Parc, si bé és molt rara d'acabaments de maig a mitjans juliol. Abril, setembre i octubre són els mesos en què s'apleguen més exemplars a la zona. Els aguaits del Cibollar són idonis per veure aquesta espècie, que no obstant es pot veure una mica per tota la maresma.

FOTOS

Tringa totanus. Cama-roja.

Migrant moderat a la primavera (entre març i començaments de maig), més escàs al pas de tardor (acabaments de juliol- octubre). A l'hivern tampoc són rares les observacions d'aquesta espècie. El Cibollar és probablement la millor zona per a veure-la, però també n'hi ha en migració al Ras, a Ses Salinetes, a la depuradora de llacunatge, etc.

FOTOS

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda.

Migrant molt escàs però regular. Les poques citacions d'aquesta espècie es produeixen generalment dins el mesos d'abril, setembre i octubre. Es Ras és el millor lloc per a detectar-la.

FOTOS

Tringa nebularia. Camaverda.

Hivernat i migrant d'escàs a moderat. Es pot veure pràcticament de juliol a maig, si bé és més abundant entre març i abril i entre agost i octubre. Present al Cibollar, Els Colombars, Es Ras, Ses Puntes, Ses Salinetes,...

FOTOS

Tringa flavipes. Camagroga.

Accidental. Citacions dubtoses.

FOTOS

Tringa ochropus. Becassineta.

Com a hivernat és més bé escassa, però en migració pot arribar a ser freqüent. La migració postnupcial comença prest, dins el juliol, i no acaba fins octubre. La migració prenupcial va de març a acabaments d'abril. Es pot veure al prat i també a voreres de canals.

FOTOS

Tringa glareola. Valona.

Hivernat de rara es molt escassa. Com a migrant és comuna, sobretot de març a maig i d'agost a octubre, si bé sempre es produeixen observacions fora d'aquests períodes. Es Ras, El Camí dels Polls, el Cibollar i altres zones “limicoleres” són òptimes per a aquesta espècie.

FOTOS

Actitis hypoleucos . Xivitona.

Hivernant escàs i migrant moderat, pot arribar a ser abundant alguns dies d'abril-maig si les condicions climatològiques són propícies. Es veu tant a les zones de prat com a les voreres de canals (a algunes zones del Canal Gran quasi seques se n'hi poden arreplegar un grapat) o a la costa, sobretot els mesos d'abril, maig, agost i setembre.

FOTOS

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa.

Accidental.

FOTOS

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg.

Accidental.

FOTOS

Arenaria interpres. Picaplatges.

Entre rara i escassa, observable en migració i, encara que amb menys freqüència, a l'hivern. Les citacions d'aquesta espècie es reparteixen entre els mesos d'agost i maig. Ses Salinetes i la depuradora són els llocs on és menys rar trobar-la.

FOTOS

Phalaropus lobatus. Escuraflascons.

Accidental.

FOTOS

LLista d'aus
Pàgina d'inici