Família STERNIDAE

Sterna nilotica. Llambritja becnegra.

Escassa en migració, entre abril i maig i entre juliol i agost-setembre. Tampoc són rares les observacions dins el mes de juny. Es Ras i el Cibollar són bons llocs per a l'espècie, que també pot ser cercada a Ses Salinetes i a la depuradora de llacunatge.

FOTOS

Sterna caspia. Llambritja becvermella.

Molt rara, observable entre juliol i setembre i, més rarament encara, a la migració primaveral (abril). Se l'ha vist vàries vegades sobrevolant el Gran Canal, i també al Ras i al Cibollar.

FOTOS

Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga.

Hivernant i migrant escàs. Es pot veure entre setembre i març-abril, generalment des de s'Oberta o a la platja. Rarament entra a descansar a l'interior de la zona humida, sobretot quan fa molt mala mar (Cibollar, Ses Salinetes,...).

FOTOS

Sterna dougallii. Llambritja rosada.

Accidental. Citacions dubtoses.

FOTOS

Sterna hirundo. Llambritja.

Escassa en migració i com a reproductora (unes 3 colles). Fins el 2001 no va començar a criar al Parc, per la qual cosa és d'esperar que el nombre de colles augmenti una mica en el futur. Es pot veure entre els mesos d'abril i setembre, al Cibollar, a Ses Salinetes i al Ras, principalment.

FOTOS

Sterna albifrons. Llambritja menuda.

Molt escassa. Les observacions d'aquesta espècie, sempre d'exemplars solitaris o grupets molt reduïts, es donen generalment entre abril i juliol, a zones mai allunyades de la costa (Cibollar, Salinetes, etc.). Tot i la fenologia de les observacions, aquesta espècie no cria al Parc.

FOTOS

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc.

El fumarell més comú en migració, observable entre abril i començaments de juny i al mes de setembre. La depuradora de llacunatge és la millor localitat per a observar-lo, encara que també s'alimenta i/o descansa a vegades al Ras i altres zones properes.

FOTOS

Chlidonias niger. Fumarell negre.

Migrant més bé escàs, amb un calendari de presència molt semblant al de l'espècie anterior. Com tots els fumarells, el millor lloc per a veure'l és l'estació depuradora.

FOTOS

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc.

El fumarell més rar dels tres, present exclusivament durant les passes migratòries. Es pot veure sobretot a acabaments d'abril i començaments de maig, i també al mes de setembre.

FOTOS

LLista d'aus
Pàgina d'inici