Gavinó
Exemplar amb plomatge d'hivern (març 2007)
Tornar a la família
LLista d'aus
Pàgina d'inici