Ibis sagrat
Dues imatges d'un juvenil (març 2008)
Adult a la primavera (març 2005)
Tornar a la família
LLista d'aus
Pàgina d'inici