Oca salvatge
Exemplar observat en unes dates gens habituals (maig 2008)
Tornar a la família
LLista d'aus
Pàgina d'inici